CHARM IWB

Het project Implementatie, Werkprocessen en Beheerketens (IWB) zorgt ervoor dat de gebruikers (onder andere wegverkeersleiders en weginspecteurs) tijdig klaar staan om met het nieuwe ATMS DYNAC-platform te kunnen werken met de beoogde efficiency en flexibiliteit.

In tijden van drukte is het dankzij CHARM voor wegverkeerscentrales mogelijk om werkzaamheden van elkaar over te nemen

Chris Roovers, projectmanager CHARM IWB

Efficiƫnter en effectiever werken

De komst van CHARM betekent voor medewerkers in de verkeerscentrales en op de weg dat zij dagelijks gaan werken met een nieuw platform dat leidt tot andere, efficiƫntere werkprocessen. Met het nieuwe platform gaan we in de verkeerscentrales zo uniform mogelijk werken. Eenvoudigere taken worden geautomatiseerd waardoor er meer tijd is voor afhandelen van incidenten.

Meerdere processen zullen automatisch gebeuren, waardoor medewerkers minder handelingen hoeven te verrichten voor het uitvoeren van hun werk en elkaars werk kunnen overnemen bij piekbelasting. Voor beheerders betekent de komst van CHARM dat er minder systemen beheerd en onderhouden hoeven worden. Rijkswaterstaat zorgt ervoor dat alle medewerkers tijdig getraind zijn om met het nieuwe platform te kunnen werken.