CHARM implementatie

Het project CHARM Implementatie zorgt ervoor dat de gebruikers (onder andere wegverkeersleiders en adviseurs verkeersmanagement) tijdig voorbereid zijn om met het nieuwe ATMS DYNAC-platform te kunnen werken met de beoogde efficiency en flexibiliteit.

In tijden van drukte is het dankzij CHARM voor wegverkeerscentrales mogelijk om werkzaamheden van elkaar over te nemen

Chris Roovers, projectmanager CHARM IWB
Foto: © Tineke Dijkstra

Efficiënter en effectiever werken

De komst van CHARM betekent voor medewerkers in de verkeerscentrales en op de weg dat zij dagelijks gaan werken met een nieuw platform dat leidt tot andere, efficiëntere werkprocessen. Met het nieuwe platform kunnen we in de verkeerscentrales veel meer uniform werken. Eenvoudigere taken worden geautomatiseerd waardoor er meer tijd is voor afhandelen van incidenten.

Omdat alle bedientaken in één platform komen, hoeven medewerkers minder handelingen te verrichten voor het uitvoeren van hun werk. Omdat het één systeem is waar alle centrales gebruik van maken, kunnen ze elkaars werk overnemen bij piekbelasting. Voor beheerders betekent de komst van CHARM dat er minder systemen beheerd en onderhouden hoeven worden. Het project CHARM-implementatie zorgt ervoor dat de nieuwe werkprocessen zijn uitgewerkt en vastgelegd en dat alle medewerkers tijdig getraind zijn om met het nieuwe platform te kunnen werken. Ook ondersteunt het het management in het begeleiden van de verandering.