Wegverkeer

Wegverkeer

Wij houden nauwgezet de Nederlandse wegen in de gaten. Dit doen we om snel in te kunnen spelen op calamiteiten, maar ook om een vlotte en veilige doorstroming van het wegverkeer mogelijk te maken.

  • Evaluatietools verkeersmanagement

    Evaluatietools zoals FLASH/FLEXSYT-II, MARPLE en MoniGraph zijn programma's die het evalueren van het verkeersmanagement makkelijker maken.
  • CHARM Programma

    Om in de toekomst het verkeersmanagement in goede banen te kunnen blijven begeleiden, gebruikt Rijkswaterstaat CHARM. Een slim ICT-platform voor gebruik in de verkeerscentrales en langs de weg.
  • Systeem Planning en Informatie Nederland (SPIN)

    Wegwerkzaamheden worden door Rijkswaterstaat ingepland via het Systeem Planning en Informatie Nederland (SPIN). Rijkswaterstaat beoordeelt de werkzaamheden, plant ze in en zorgt voor communicatie naar de weggebruiker.