Evaluatietools verkeersmanagement

Op deze pagina vindt u programma's om het evalueren van benuttingsmaatregelen makkelijker te maken. MARPLE is een macroscopisch dynamisch toedelingsmodel, waarmee de effecten van maatregelen in een netwerk bepaald kunnen worden. Met MoniGraph kunnen verkeersdata worden verwerkt en daaruit verkeerskundige indicatoren worden berekend.