Vooroverleg

Voordat u een vergunningaanvraag indient, is het verstandig om vooroverleg te voeren met een medewerker van Rijkswaterstaat. Vooroverleg kan de beoordeling van uw aanvraag versnellen.

In het vooroverleg krijgt u informatie en advies voor welke werkzaamheden u een vergunning moet aanvragen. Hierin bespreekt de medewerker van Rijkswaterstaat met u aan welke voorwaarden uw aanvraag moet voldoen voor een snelle beoordeling. Ook krijgt u in het vooroverleg informatie over eventuele kosten die bepaalde werkzaamheden met zich meebrengen.

Tijdens het vooroverleg

Op grond van uw informatie en informatie van Rijkswaterstaat komen de randvoorwaarden en omstandigheden ter sprake die kunnen meespelen bij de behandeling van de vergunningaanvraag. Hierbij kunt u denken aan wetgeving, beleidsmaatregelen en plaatselijke factoren. Ook is beantwoording van vragen over tijd en uitvoering mogelijk.

Benodigde documenten

Het is verstandig om bij het vooroverleg relevante documenten mee te nemen. Het kan hier gaan om:

  • Relevante (beheer)tekeningen, berekeningen en beschrijvingen
  • Exacte gegevens over de locatie, afmetingen, route, data en tijdschema’s

Bij het maken van een afspraak kan Rijkswaterstaat mogelijk om aanvullende informatie vragen.

Contact

Indien gewenst kunt u, voordat u een aanvraag indient, uw initiatief voorleggen aan Rijkswaterstaat. Voor het maken van een afspraak of informatie naar de mogelijkheden voor uw initiatief kunt u contact opnemen via 0800-8002 of via ons contactformulier.