Vooroverleg

Vooroverleg

Voordat u een vergunningaanvraag indient, is het verstandig om vooroverleg te voeren met een medewerker van Rijkswaterstaat. Vooroverleg kan de beoordeling van uw aanvraag versnellen.

In het vooroverleg krijgt u informatie en advies voor welke werkzaamheden u een vergunning moet aanvragen. Hierin wordt besproken aan welke voorwaarden uw aanvraag moet voldoen voor een snelle beoordeling. Ook wordt u in het vooroverleg geïnformeerd over eventuele kosten die bepaalde werkzaamheden met zich meebrengen.

Tijdens het vooroverleg

Op grond van uw informatie en informatie van Rijkswaterstaat komen de randvoorwaarden en omstandigheden ter sprake die kunnen meespelen bij de behandeling van de vergunningaanvraag. Hierbij kunt u denken aan wetgeving, beleidsmaatregelen en plaatselijke factoren. Ook kunnen vragen over tijd en uitvoering worden beantwoord.

Benodigde documenten

Het is verstandig om bij het vooroverleg relevante documenten mee te nemen. Het kan hier gaan om:

  • Relevante (beheer)tekeningen, berekeningen en beschrijvingen
  • Exacte gegevens over de locatie, afmetingen, route, data en tijdschema’s
Bij het maken van een afspraak kan Rijkswaterstaat eventueel om aanvullende informatie vragen.

Contact

Indien gewenst kunt u, voordat u een aanvraag indient, uw initiatief voorleggen aan Rijkswaterstaat. Dat kunt u doen door deze te mailen. Voor het maken van een afspraak of informatie naar de mogelijkheden voor uw initiatief kunt u contact opnemen via 0800-8002.