Leges en kosten

In sommige gevallen kunnen leges en kosten in rekening worden gebracht. Hier is sprake van als voorgenomen activiteiten of werkzaamheden onder bepalingen van de Omgevingswet vallen. Betaling van leges en kosten is verplicht op grond van de Omgevingsregeling.

Omgevingswet

Voor werkzaamheden of andere activiteiten die onder de Omgevingswet vallen, moet -afhankelijk van de procedure- 250 euro of meer aan leges betaald worden afhankelijk van de kostprijs van die werkzaamheden. Activiteiten die geen vergunningplicht, maar een meldingsplicht of informatieplicht hebben zijn vrijgesteld van leges. Nadat de leges zijn ontvangen, wordt de vergunningaanvraag in behandeling genomen.