Leges en kosten

Leges en kosten

In sommige gevallen kunnen leges en kosten in rekening worden gebracht. Hier is sprake van als voorgenomen activiteiten of werkzaamheden onder bepalingen van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of de Ontgrondingenwet vallen.

Betaling van leges en kosten is verplicht op grond van het besluit leges Wet beheer rijkswaterstaatswerken uit 2002 en het Rijksreglement ontgrondingen uit 1997.

Wet beheer rijkswaterstaatswerken

Voor werkzaamheden die onder de Wet beheer rijkswaterstaatswerken vallen, moet -afhankelijk van de procedure- tussen de 200 en 920 euro aan leges betaald worden als de kostprijs van die werkzaamheden hoger is dan 2.400 euro. Werkzaamheden met een lagere kostprijs zijn vrijgesteld van leges. Nadat de leges door ons zijn ontvangen, wordt de vergunningsaanvraag in behandeling genomen.