Verkeersregels

De Wegenverkeerswet 1994 (WVW) vormt de basis voor alle verkeersregels. Uitgangspunt daarbij is de vlotheid en doorstroming van het verkeer en dat niemand hinder of gevaar op de weg mag veroorzaken.

Deze regels zijn verder uitgewerkt in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Rvv). De WVW voorziet ook in regels waar de minister zich aan moet houden, en de mogelijkheid ontheffing van de verkeersregels te krijgen.

Veiligheid op de weg

De Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is de basis van alle verkeerswetgeving. De wet regelt de veiligheid en de doorstroming op de weg, en het voorkomen van schade en overlast door het verkeer aan anderen. De wet regelt ook bijvoorbeeld de afgifte van rijbewijzen en kentekens, en welke voertuigen er wel of niet op de weg worden toegelaten.

Verkeersregels en verkeerstekens

In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Rvv) zijn de meeste verkeersregels uit de WVW verder uitgewerkt. In het Rvv zijn bijvoorbeeld adviessnelheden en waarschuwingsborden opgenomen, maar ook regels voor wanneer je gebruik moet maken van je richtingaanwijzer. In de brochure 'Verkeersborden en verkeersregels' worden de regels en verkeersborden kort en duidelijk uitgelegd. Het is uitgegeven door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu Infrastructuur en Waterstaat) en de regionale en provinciale organen voor verkeersveiligheid.

Regels waar de minister zich aan moet houden

Het Besluit administratieve bepalingen wegverkeer (Babw) bepaalt wanneer een officieel verkeersbesluit nodig is. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een gebods- of verbodsbord, of het verlagen van de maximale snelheid. De minister kan namelijk niet zomaar besluiten de snelheid op een snelweg van 120 naar 100 of 80 km/h te verlagen. Daar is een inspraakprocedure voor, waarbij burgers en bijvoorbeeld milieuorganisaties, hun mening kunnen geven voordat een verkeersbesluit wordt genomen.

Ontheffing voor brandweer en geldtransporten

Het is mogelijk ontheffing te krijgen van de WVW. Nutsbedrijven en overheidsinstellingen, van brandweer tot waardetransporten, kunnen van de minister een vrijstelling krijgen voor alle wegen. Dat wil zeggen dat bepaalde verkeersverboden niet voor hen gelden. Daarnaast kan een wegbeheerder ontheffing verlenen voor een bepaalde weg of pad, bijvoorbeeld aan een boer die zijn akker alleen kan bereiken via een openbaar fietspad. De beheerder van dat fietspad kan hem toestemming geven om er met zijn tractor te rijden.

Filegedragscode

Het is sinds 1991 niet meer verboden voor motorrijders om langzaam tussen de file door te rijden. Het Motorplatform heeft hiervoor spelregels opgesteld voor zowel motorrijder als automobilist, de zogenaamde filegedragscode. Het uitgangspunt is: door samenspel in de file gaat het sneller en veiliger.

Kom veilig thuis

Nuttige tips en praktische informatie over verkeersregels en verkeersveiligheid zijn te vinden op de website Kom veilig thuis. Op deze website zijn alle campagnes te zien die Infrastructuur en Waterstaat voert om de verkeersveiligheid te bevorderen. Denk aan de 'Rij met je hart'-campagne of 'Goochem het gordeldier'.