Omgevingswet

De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. De wet zorgt voor minder regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming.

De Omgevingswet stimuleert het nog vaker vroegtijdig betrekken van burgers en instanties door participatie, onder het motto: van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’. Daaromheen vormen beleid, regelgeving en een snelle besluitvorming een samenhangend geheel. Wetten worden gebundeld en gemoderniseerd. Van 26 wetten naar 1 wet, inzichtelijk, voorspelbaar en eenvoudig.

Uitleg over de Omgevingswet

Op het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) is hier meer informatie over te vinden. Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) bundelt informatie over bodem, bouwen, water, milieu en de Omgevingswet.

IPLO ondersteunt overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het werken met de Omgevingswet en het digitaal stelsel in de praktijk. IPLO is onderdeel van het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet waarin gemeentes, provincies, waterschappen en het Rijk samenwerken.

Na ingang van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is de informatie op InfoMil, Bodem+ en Helpdeskwater niet meer van kracht. Lees op iplo.nl hoe het werkt onder de Omgevingswet.