Omgevingswet

Rijkswaterstaat bereidt zich voor op de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Op veel plekken in ons land zien we hierdoor nieuwe initiatieven en samenwerkingsvormen ontstaan.

De Omgevingswet helpt om daar meer richting aan te geven. Onze rol verandert, de publieke ruimte is meer van iedereen en draagt bij aan andere, maatschappelijke, doelen zoals gezondheid en ontmoeting. Niet de fysieke ruimte staat centraal, maar de manier waarop die wordt beleefd en ingericht.

De Omgevingswet stimuleert het nog vaker vroegtijdig betrekken van burgers en instanties door participatie, onder het motto: van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’. Daaromheen vormen beleid, regelgeving en een snelle besluitvorming een samenhangend geheel. Wetten worden gebundeld en gemoderniseerd. Van 26 wetten naar 1 wet, inzichtelijk, voorspelbaar en eenvoudig.

Veranderproces

We zijn ons als Rijkswaterstaat volop aan het voorbereiden op de veranderingen die de nieuwe wet met zich meebrengt. Voor het veranderproces gaan we uit van een transitie in fasen. Ook hanteren we binnen Rijkswaterstaat een aantal uitgangspunten voor communicatie. In Communiceren met effect staan deze kort op een rij.

Deel uw leerervaring

Dagelijks zijn we ons met partners aan het voorbereiden op de Omgevingswet. Geleerde lessen passen we nu al toe in ons werk. De ervaringen die we zo opdoen delen we breed. Liefst ook in gezamenlijkheid. 

Daarom delen we op het Omgevingswetplein een serie verhalen van Rijkswaterstaat, ProRail en samenwerkingspartners over voorbereiden op de Omgevingswet. We zijn ook benieuwd naar uw leerervaring. Deel ze op het Omgevingswetplein of via het contactformulier.