Vorstschade

Vorstschade

Als de weersomstandigheden in de winter extremer worden, kan vorstschade aan het wegdek ontstaan. Vorstschade is van alle jaren. De verkeersintensiteit op onze rijkswegen is hoog. Er wordt veel gebruik van gemaakt. Slijtage is dan onvermijdelijk. Rijkswaterstaat doet voortdurend onderzoek naar verbetering van het asfalt.

Rijkswaterstaat begrijpt dat de hinder door vorstschade vervelend is voor de weggebruiker en probeert deze dan ook tot een minimum te beperken. Waar mogelijk herstelt Rijkswaterstaat de vorstschade ’s avonds en ’s nachts om de overlast voor de weggebruiker zoveel mogelijk te beperken. Soms moeten we de schade toch overdag repareren, vanwege de risico’s voor de veiligheid van de weggebruiker.

Maatregelen die we toepassen zijn het frezen (verwijderen) van de slechte asfaltlaag en/of het vullen van de ontstane gaten met tijdelijk reparatieasfalt. Waar mogelijk voeren we deze werkzaamheden 's nachts uit.

Registratie vorstschade

Dagelijks houden de weginspecteurs het wegdek scherp in de gaten. Zij hebben de mogelijkheid vorstschade direct tijdens de rit te registreren. Hierdoor is de informatie meteen beschikbaar en kan er een reparatie worden ingepland. Waar schade wordt geconstateerd, plaatst Rijkswaterstaat waarschuwingsborden of snelheidsbeperkingen en de schade wordt zo snel mogelijk gerepareerd.

Een bijkomend voordeel is dat Rijkswaterstaat de precieze schaderegistraties kan raadplegen bij schadeclaims van weggebruikers.

Sneller en beter repareren

Bij middelgrote reparaties wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de hot-box techniek: in een gasgestookte unit (hotbox) wordt warm asfalt vervoerd zodat de reparatie ter plekke met warm asfalt uitgevoerd kan worden. Daarnaast maakt Rijkswaterstaat bij kleinere reparaties meer gebruik van infraroodverwarming. Hierdoor kunnen reparaties sneller en beter worden uitgevoerd. Deze technieken hebben zich het afgelopen jaar goed bewezen en worden deze winter veelvuldiger gebruikt.

Innovatie

Binnen InfraQuest (vertegenwoordigd door Rijkswaterstaat, TU Delft en TNO) loopt een proef waarbij op laboratoriumschaal de vorstgevoeligheid van nieuwe asfaltmengsels kan worden voorspeld. Hierbij kan worden gedacht aan ander soort bitumen of verandering van korrels in het asfalt.

Ook loopt er een gezamenlijk onderzoek van Rijkswaterstaat en TU Twente naar de weersinvloeden op het ontstaan van vorstschade.

Veelgestelde vragen over vorstschade

Vragen