Vorstschade

Als de weersomstandigheden in de winter extremer worden, kan vorstschade aan het wegdek ontstaan. Vorstschade is van alle jaren. De verkeersintensiteit op onze rijkswegen is hoog, net als het gebruik ervan. Slijtage is dan niet te voorkomen. Rijkswaterstaat doet telkens onderzoek naar verbetering van het asfalt.

We begrijpen dat de last door vorstschade vervelend is voor de weggebruiker. Wij proberen deze dan ook tot een minimum te beperken. Als het kan repareren we de vorstschade ’s avonds en ’s nachts. Dit doen we om de overlast voor de weggebruiker te verminderen. Soms moeten we de schade toch overdag repareren, door de risico’s voor de veiligheid van de weggebruiker.

Maatregelen die we gebruiken zijn, het frezen (verwijderen) van de slechte asfaltlaag en/of het vullen van de gaten, die zijn ontstaan met tijdelijk reparatieasfalt. Als dat mogelijk is, voeren we deze werkzaamheden 's nachts uit.

Registratie vorstschade

Dagelijks houden de weginspecteurs het wegdek scherp in de gaten. Zij hebben de mogelijkheid vorstschade direct tijdens de rit te registreren. Hierdoor is de informatie meteen beschikbaar en kunnen we een reparatie inplannen. Bij het constateren van schade, plaatsen we waarschuwingsborden of snelheidsbeperkingen en repareren we de schade zo snel mogelijk.

Een extra voordeel is dat we de precieze schaderegistraties kunnen opzoeken bij schadeclaims van weggebruikers.

Sneller en beter repareren

Bij middelgrote reparaties maken we steeds vaker gebruik van de hot-box techniek: het vervoeren van warm asfalt in een gasgestookte unit (hotbox), zodat de reparatie ter plekke met warm asfalt uitgevoerd kan worden.

Daarnaast maken we bij kleinere reparaties meer gebruik van infraroodverwarming. Het uitvoeren van reparaties gaat hierdoor sneller en beter. Deze technieken hebben zich het afgelopen jaar goed bewezen en gebruiken we deze winter veelvuldiger.

Innovatie

Binnen InfraQuest (vertegenwoordigd door Rijkswaterstaat, TU Delft en TNO) is een proef bezig, waarbij op laboratoriumschaal de vorstgevoeligheid van nieuwe asfaltmengsels kan worden voorspeld. Bijvoorbeeld een ander soort bitumen of verandering van korrels in het asfalt.

Ook is er een gezamenlijk onderzoek van Rijkswaterstaat en TU Twente aan de gang naar de weersinvloeden op het ontstaan van vorstschade.

Veelgestelde vragen over vorstschade