Duurzaamheid

Rijkswaterstaat bereidt zich goed voor op de winter. Ook in de winter zijn we bezig met duurzaamheid. Op deze pagina leest u over duurzaamheid bij gladheidsbestrijding.

Elektrische strooiwagen

Op dit moment loopt een proef met een volledig elektrische strooiwagen. Dit sluit aan bij de ambitie van Rijkswaterstaat om ook in de gladheidbestrijding CO2- neutraal te werken. De eerste resultaten van afgelopen winter zijn positief.

Duurzame steunpunten

Een groot deel van de 55 steunpunten voor de opslag van zout zijn afgelopen jaren gerenoveerd en duurzaam gemaakt. De rest volgt. Zo zijn ze onder andere voorzien van zonnepanelen en hierdoor energieneutraal. Daarnaast slaan we regenwater op in een watertank. Dat gebruiken we om pekelwater mee te maken, om zo met nat zout te strooien.

Alleen strooien als het echt moet

Ons strooibeleid heeft als doel om alleen te strooien op de momenten dat het echt nodig is. Onze gladheidcoördinatoren, die het strooibesluit nemen, zijn volledig opgeleid, maken gebruik van een gladheidmeldsysteem en staan in nauw contact met meteorologen van het KNMI.

Het Gladheidmeldsysteem is een netwerk van sensoren in het wegdek en weerhutten langs de weg waardoor Rijkswaterstaat op elk moment op de hoogte is van de situatie op de weg. Een meetpunt bestaat uit een aantal sensoren (3800 in totaal in heel Nederland) die de wegdektemperatuur en de hoeveelheid restzout op de weg meten. Het meten van de luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid gebeurt in de weerhut. Daarmee berekenen we het dauwpunt.

Doordat wij precies weten wat er op de wegen aan de hand is en dat combineren met onze contracten met de aannemers, kunnen wij tot kort voor het moment ‘U’ wachten met strooien. Met het moment van wachten met strooien bedoelen we het moment dat gladheid ontstaat als door condensatie de weg vochtig wordt. Dit gebeurt in combinatie met een wegdektemperatuur van onder de 0 °C. We willen die gladheid voor zijn en strooien dus net daarvoor.

Als we dan toch gaan strooien dan moet de laatste korrel zout binnen 2 uur na het strooibesluit op de weg te liggen. Uiteraard staat veiligheid wel voorop.

Automatisch strooien

Bijna de helft van onze strooiwagens heeft al een automatisch strooisysteem op basis van gps. Hierdoor kunnen we heel precies dat deel van de weg strooien waar dat nodig is. Onnodig zout in de berm strooien is er dus niet bij. De chauffeur kan zijn aandacht helemaal op de weg richten zonder zelf de strooi-instellingen te hoeven wijzigen. Dit verhoogt de veiligheid. Omdat we kunnen meten hoeveel zout er nog op het wegdek ligt, passen we de dosering hierop aan. Zo strooien we geen zoutkorrel te veel.

Nat strooien

Rijkswaterstaat strooit met ‘nat’ zout. Dat betekent dat het zout, vlak voordat de strooier het op de weg aanbrengt, gemengd wordt met pekelwater. Hierdoor brengen we het zout nog preciezer en met een hogere snelheid op de weg aan. Ook blijft het beter op de weg liggen, omdat het minder snel verwaait. Strooien is zo minder vaak nodig.