Schade verhalen

Rijkswaterstaat is de beheerder van een groot deel van de Nederlandse snel- en autowegen en vaarwegen. Dat betekent dat we verantwoordelijk zijn voor het onderhoud hiervan.

Voldoet een rijks(vaar)weg niet aan de daaraan te stellen eisen, dan kunt u als (vaar)weggebruiker Rijkswaterstaat aansprakelijk stellen voor de schade die daardoor is ontstaan.

Aansprakelijkheid Rijkswaterstaat

Niet alle schade is op Rijkswaterstaat te verhalen. Als het gaat om schade die redelijkerwijs niet door Rijkswaterstaat te voorkomen was, zoals schade die is ontstaan door afgevallen lading, dan is Rijkswaterstaat in beginsel niet aansprakelijk.

Doorgaans is Rijkswaterstaat ook niet aan te spreken voor bijvoorbeeld schade als gevolg van gladheid bij winterse omstandigheden. Dat is het geval als wij ons voldoende hebben ingespannen om de gladheid te bestrijden.

Schade claimen

U kunt Rijkswaterstaat voor diverse vormen van schade aansprakelijk stellen, zoals schade aan uw voer- of vaartuig, letselschade of schade aan een fiets.

Op de pagina Procedure schade claimen kunt meer informatie vinden over hoe u Rijkswaterstaat aansprakelijk kunt stellen en waaraan uw aansprakelijkstelling moet voldoen.

Procedure schade claimen

Waarborgfonds Motorverkeer

Is er schade ontstaan aan uw motorvoertuig door een onbekend gebleven of onverzekerd motorvoertuig? Dan kunt mogelijk aanspraak maken op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Schade als gevolg van of tijdens werkzaamheden aannemer

Indien u schade heeft opgelopen ten gevolge van werkzaamheden van een aannemer die hij voor Rijkswaterstaat uitvoerde, kunt u via Rijkswaterstaat een schadeclaim indienen.

Rijkswaterstaat is niet aansprakelijk voor schade die door de aannemer is veroorzaakt. Wel zal Rijkswaterstaat in de systemen voor u bekijken welke aannemer op de locatie werkzaamheden heeft uitgevoerd en uw claim aan de aannemer doorsturen, zodat deze uw schadeclaim kan behandelen.

Onderliggende pagina