Schade verhalen

Schade verhalen

Rijkswaterstaat is de beheerder van alle Nederlandse snel- en autowegen en vaarwegen. Dat betekent dat we verantwoordelijk zijn voor het onderhoud hiervan.

Voldoet een (vaar)weg niet aan de daaraan te stellen eisen, dan kunt u als (vaar)weggebruiker Rijkswaterstaat aansprakelijk stellen voor de schade die ontstaan.

Aansprakelijkheid Rijkswaterstaat

U kunt Rijkswaterstaat voor diverse vormen van schade aansprakelijk stellen, zoals schade aan uw voer- of vaartuig, letselschade of schade aan een fiets.

Niet alle schade is op Rijkswaterstaat te verhalen. Als het gaat om schade die niet redelijkerwijs door Rijkswaterstaat te voorkomen was, zoals schade die is ontstaan door afgevallen lading, dan is Rijkswaterstaat in beginsel niet aansprakelijk.

Ook is Rijkswaterstaat bijvoorbeeld doorgaans niet aan te spreken voor schade als gevolg van gladheid bij winterse omstandigheden. Dat is het geval als wij hebben voldaan aan onze plicht bij bestrijding van gladheid (inspanningsverplichting).

Schade claimen

Op de pagina Procedure schade claimen kunt meer informatie vinden over hoe u Rijkswaterstaat aansprakelijk kunt stellen en waaraan uw aansprakelijkstelling moet voldoen.

Procedure schade claimen

Waarborgfonds Motorverkeer

Is er schade ontstaan aan uw motorvoertuig door een onbekend gebleven of onverzekerd motorvoertuig? Dan kunt mogelijk aanspraak maken op het Waarborgfonds Motorverkeer. Op de website vindt u de exacte voorwaarden wanneer in u aanmerking komt voor een schadevergoeding.

Schade als gevolg van of tijdens werkzaamheden aannemer

Indien u schade heeft opgelopen ten gevolge van werkzaamheden van een aannemer die hij voor Rijkswaterstaat uitvoerde, kunt u via Rijkswaterstaat een schadeclaim indienen. Rijkswaterstaat is niet aansprakelijk voor schade die door de aannemer is veroorzaakt. Wel zal Rijkswaterstaat in de systemen voor u bekijken welke aannemer op de locatie werkzaamheden heeft uitgevoerd en uw claim aan de aannemer doorsturen, zodat deze uw schadeclaim kan behandelen.

Onderliggende pagina