Panoramaroute A27

Panoramaroute A27

De snelweg A27 raakt verschillende stedelijke regio's, maar doorsnijdt deze nauwelijks. Wie over de A27 rijdt, ervaart weinig van de grootstedelijke dynamiek van Almere, Utrecht en Breda. De snelweg ligt letterlijk in de luwte van deze stadsregio's.

Het is een snelweg die nog de ruimte om zich heen heeft. Wat tegelijk de aandacht trekt, is het landschappelijk verschil en vooral de ongereptheid van de omgeving. Vanaf de weg heeft de autorijder op veel plekken nog een breed beeld op rivieren, waarden, polders, natuurgebieden, bossen en karakteristieke stads- en dorpssilhouetten.

Dit bijzondere karakter krijgt toch de komende jaren te maken met uitgebreide veranderingen. Met het Routeontwerp kunnen we werken aan afstemming tussen de snelweg A27 en de omgeving. Maar ook tussen de op handen zijnde ontwikkelingen.

Visie

De visie Panoramaroute gaat er vanuit dat de weg te gast is in het landschap. Dat betekent dat er een maximale ervaring moet zijn, wat betreft panoramische vergezichten op landschappen en steden.

Naast omgeving en weg zijn dat de contactpunten. Als het gaat om de omgeving, pleit de visie voor een versterking van het landschappelijke karakter van de A27. Dit houdt herstel van de beplantingsstructuren in en het zichtbaar maken van bijzondere oriëntatiepunten. Maar ook het herstellen van ecologische en recreatieve verbindingen. Binnen het stedelijk gebied betekent dit de aanleg van ‘landschappelijke’ geluidswallen en het met aandacht inpassen van bedrijventerreinen. De weg zelf moet zo terughoudend mogelijk worden ingericht.

Storende en overbodige elementen moeten, vooral in bermen, verwijderd worden. Bij het ontwerp van andere wegelementen staat de identiteit van de snelweg en functionaliteit voorop. Met contactpunten doelt de visie op plekken waar snelweg en omgeving elkaar raken.

De visie vraagt aandacht voor bruggen (waar het uitzicht op rivieren centraal moet staan), verzorgingsplaatsen en uitvalsbases (waar de snelheid van de weg, de traagheid van het landschap ontmoet) en de snijpunten met de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Document