Geluidsaneringsplan A20 Nieuwerkerk - Gouda

Dit geluidsaneringsplan is opgesteld voor (woningen langs) de rijksweg A20 binnen de gemeente Zuidplas.

Planning

Begin 2021Bekendmaking geluidmaatregelen
Medio 2021Bekendmaking ontwerpgeluidsaneringsplan, via Bureau Sanering Verkeerslawaai is er de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen van 15 april tot en met 26 mei 2021
Eind 2021Bekendmaking definitief geluidsaneringsplan, via Bureau Sanering Verkeerslawaai is er de mogelijkheid om een beroep in te dienen van vrijdag 19 november tot en met donderdag 30 december 2021
2022-2027De realisatie van de meeste geluidmaatregelen vindt plaats in deze periode. Zie de geluidmaatregelenkaart voor de planning per locatie.

Het saneringsplan is onherroepelijk geworden per 30 januari 2022.

Geluidmaatregelenkaart

Wilt u weten of uw woning in de plannen voorkomt? En zo ja, wat de plannen bij uw woning of in uw omgeving zijn? In de geluidmaatregelenkaart vindt u alle informatie, van de berekende geluidsbelasting tot de beoogde geluidsmaatregelen. U zoekt door uw eigen postcode en huisnummer in te voeren.

Kunt u geen resultaten voor uw adres vinden? Dan kan dat komen door een van de redenen die hieronder staan:

  • Dit adres ligt te ver van een rijksweg af en is daarom niet meegenomen in de geluidsberekeningen.
  • Voor dit adres is berekend dat het geluidsniveau aan de buitenkant van de woning onder de saneringsdrempel ligt.
  • Dit adres ligt bij een wegvak waarvoor een project wordt voorbereid of al is uitgevoerd. Als de woning op dit adres in aanmerking kwam voor geluidsanering, dan wordt of is dit al uitgevoerd als onderdeel van dit project.

Project A20: verbreding Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda

Rijkswaterstaat wil de maatregelen zo vlug en efficiënt mogelijk uitvoeren, met zo weinig mogelijk hinder voor de omgeving. Dit kan betekenen dat de uitvoering van de geluidmaatregelen van het MJPG (Meerjarenprogramma Geluidsanering) tegelijkertijd plaatsvindt met de geplande werkzaamheden aan de A20: Nieuwerkerk aan den IJssel-Gouda. De uitkomst kan ook zijn dat we de geluidmaatregelen al (deels) eerder uitvoeren.

Op de hoogte blijven

Wilt u zo snel mogelijk op de hoogte zijn van de voortgang van het geluidsaneringsplan voor uw omgeving? Meld u dan aan voor updates via onze e-mailservice.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op.