Geluidsaneringsplan Wijzigingsplan N44 Wassenaar (km 25,07 – 25,52)

Dit geluidsaneringsplan is opgesteld voor (woningen langs) de N44 in Wassenaar tussen km 25,07 en 25,52. Het gaat om een wijziging van het al eerder geplande geluidscherm langs de Rijksstraatweg ter hoogte van de Raaphorstlaan in Wassenaar. Vanwege de fietstunnel onder de N44 is het nodig het geluidscherm korter uit te gaan voeren.

April 2024Bekendmaking geluidmaatregelen
April 2024Bekendmaking ontwerpgeluidsaneringsplan door Bureau Sanering Verkeerslawaai en de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tussen 15 april en 24 mei 2024
Eind 2024Bekendmaking definitief geluidsaneringsplan

Planning van de realisatie van de geluidmaatregelen: zie de geluidmaatregelenkaart voor de planning per locatie.

Geluidmaatregelenkaart

Wilt u weten of uw woning in de plannen voorkomt? En zo ja, wat de plannen bij uw woning of in uw omgeving zijn? In de geluidmaatregelenkaart vindt u alle informatie, van de berekende geluidbelasting tot de beoogde geluidmaatregelen. U zoekt door uw eigen postcode en huisnummer in te voeren.

Kunt u geen resultaten voor uw adres vinden? Dan kan dat komen door een van de redenen die hieronder staan.

  • Dit adres ligt bij een wegvak waarvoor een project wordt voorbereid of al is uitgevoerd. Als de woning op dit adres in aanmerking kwam voor geluidsanering, dan wordt of is dit al uitgevoerd als onderdeel van dit project.
  • Dit adres ligt te ver van een rijksweg af en is daarom niet meegenomen in de geluidberekeningen.
  • Voor dit adres is berekend dat het geluidniveau aan de buitenkant van de woning onder de saneringsdrempel ligt.

Officiële procedure

Het is mogelijk een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp-geluidsaneringsplan bij Bureau Sanering Verkeerslawaai. Daarna is het mogelijk een beroep in te dienen tegen het definitieve geluidsaneringsplan. Rijkswaterstaat informeert de bewoners van de, bij geluidsanering betrokken, woningen per brief over de procedure.

Op de hoogte blijven

Wilt u zo snel mogelijk op de hoogte zijn van de voortgang van het geluidsaneringsplan voor uw omgeving? Meld u dan aan voor updates via onze e-mailservice.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op.