Geluidsaneringsplan Zee & Delta fase 2

Dit geluidsaneringsplan is opgesteld voor woningen langs de rijkswegen de A29, A58, N57 en N59 in een van de volgende gemeenten: Goeree-Overflakkee, Middelburg en Schouwen-Duiveland.

Planning

Eind 2020Bekendmaking geluidmaatregelen
Begin 2021Bekendmaking ontwerpgeluidsaneringsplan; door Bureau Sanering Verkeerslawaai en de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen van 29 maart tot en met 7 mei 2021.
Najaar 2021Bekendmaking definitief geluidsaneringsplan. Via Bureau Sanering Verkeerslawaai is er de mogelijkheid om een beroep in te dienen van maandag 11 oktober tot en met maandag 22 november 2021.
2022-2027De realisatie van de meeste geluidmaatregelen vindt plaats in deze periode. Zie de geluidmaatregelenkaart voor de planning per locatie.

Het saneringsplan is onherroepelijk geworden per 23 november 2021.

Geluidmaatregelenkaart

Wilt u weten of uw woning in de plannen voorkomt? En zo ja, wat de plannen bij uw woning of in uw omgeving zijn? In de geluidmaatregelenkaart vindt u alle informatie, van de berekende geluidbelasting tot de beoogde geluidmaatregelen. U zoekt door uw eigen postcode en huisnummer in te voeren.

Kunt u geen resultaten voor uw adres vinden? Dan kan dat komen door een van de redenen die hieronder staan.

  • Dit adres ligt te ver van een rijksweg af en is daarom niet meegenomen in de geluidberekeningen.
  • Voor dit adres is berekend dat het geluidniveau aan de buitenkant van de woning onder de saneringsdrempel ligt.
  • Dit adres ligt bij een wegvak waarvoor een project wordt voorbereid of al is uitgevoerd. Als de woning op dit adres in aanmerking kwam voor geluidsanering, dan wordt of is dit al uitgevoerd als onderdeel van dit project.

Op de hoogte blijven

Wilt u zo snel mogelijk op de hoogte zijn van de voortgang van het geluidsaneringsplan voor uw omgeving? Meld u dan aan voor updates via onze e-mailservice.

Vragen?

U kunt telefonisch contact opnemen met een van onze medewerkers via de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis). Dit nummer is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 07.00 en 20.00 uur en op zaterdagen, zondagen en feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur. Ook kunt u het contactformulier invullen.