Geluidsaneringsplan Zee & Delta 2 – N57 en N59 fase 1

Dit geluidsaneringsplan is opgesteld voor woningen langs de N57 en de N59 die liggen in één van de volgende gemeenten: Schouwen-Duiveland, Veere en Noord-Beveland.

Planning

Oktober 2019Bekendmaking geluidmaatregelen
November 2019Bekendmaking ontwerpgeluidsaneringsplan door Bureau Sanering Verkeerslawaai en de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tussen 29 november 2019 en 10 januari 2020
Medio 2020Bekendmaking definitief geluidsaneringsplan door Bureau Sanering Verkeerslawaai en de mogelijkheid om een beroep in te dienen tussen 29 mei en 9 juli 2020.
2022-2027De realisatie van de meeste geluidmaatregelen vindt plaats in deze periode. Zie de geluidmaatregelenkaart voor de planning per locatie.

Het saneringsplan is onherroepelijk geworden per 14 juli 2019.

Geluidmaatregelenkaart

Wilt u weten of uw woning in de plannen voorkomt? En zo ja, wat de plannen bij uw woning of in uw omgeving zijn? In de geluidmaatregelenkaart vindt u alle informatie, van de berekende geluidbelasting tot de beoogde geluidmaatregelen. U zoekt door uw eigen postcode en huisnummer in te voeren.

Kunt u geen resultaten voor uw adres vinden? Dan kan dat komen door een van de redenen die hieronder staan.

  • Dit adres ligt te ver van een rijksweg af en is daarom niet meegenomen in de geluidberekeningen.
  • Voor dit adres is berekend dat het geluidniveau aan de buitenkant van de woning onder de saneringsdrempel ligt.
  • Dit adres ligt bij een wegvak waarvoor een project wordt voorbereid of al is uitgevoerd. Als de woning op dit adres in aanmerking kwam voor geluidsanering, dan wordt of is dit al uitgevoerd als onderdeel van dit project.

Op de hoogte blijven

Wilt u zo snel mogelijk op de hoogte zijn van de voortgang van het geluidsaneringsplan voor uw omgeving? Meld u dan aan voor updates via onze e-mailservice.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op.