Geluidsaneringsplan A17 Moerdijk

Het geluid afkomstig van de A17 is bij een aantal woningen in de gemeente Moerdijk hoger dan de geldende norm. Dat is gebleken uit onderzoek.

Rijkswaterstaat gaat daarom bij deze woningen het geluidniveau verlagen door twee geluidschermen te plaatsen. Ook gaat Rijkswaterstaat onderzoeken of bij enkele woningen extra geluidisolatie nodig is.

Geluidmaatregelenkaart

Wilt u weten of uw woning in de plannen voorkomt? En zo ja, wat de plannen bij uw woning of in uw omgeving zijn? In de geluidmaatregelenkaart vindt u alle informatie, van de berekende geluidbelasting tot de beoogde geluidmaatregelen. U zoekt door uw eigen postcode en huisnummer in te voeren.

Kunt u geen resultaten voor uw adres vinden? Dan kan dat komen door een van de redenen die hieronder staan.

  • Dit adres ligt te ver van een rijksweg af en is daarom niet meegenomen in de geluidberekeningen.
  • Voor dit adres is berekend dat het geluidniveau aan de buitenkant van de woning onder de saneringsdrempel ligt.
  • Dit adres ligt bij een wegvak waarvoor een project wordt voorbereid of al is uitgevoerd. Als de woning op dit adres in aanmerking kwam voor geluidsanering, dan wordt of is dit al uitgevoerd als onderdeel van dit project.

Wat gaan we doen?

De maatregelen bestaan uit het plaatsen van 2 geluidschermen langs beide zijden van de A17, ter hoogte van de kern Standdaarbuiten. Daarnaast wordt bij 7 woningen onderzocht of geluidsisolerende maatregelen aan de woning nodig zijn. Denk hierbij aan het aanbrengen van dubbelglas of het dichten van kieren. Bewoners van de woningen met een overschrijding krijgen persoonlijk bericht van Rijkswaterstaat.

De A17 in Moerdijk

De A17 in de gemeente Moerdijk is één van de eerste locaties die Rijkswaterstaat aanpakt met het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG Rijkswegen). Lees hier meer over op de projectpagina Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG): aanpak geluidoverlast woningen.

Planning

Vanaf eind augustus 2018Geluidmaatregelen te zien op interactieve kaart
24 oktober 2018Bekendmaking ontwerpsaneringsplan door Bureau Sanering Verkeerslawaai en mogelijkheid om zienswijze in te dienen tussen 24 oktober 2018 en 6 december 2018
22 mei 2019Bekendmaking definitief saneringsplan door Bureau Sanering Verkeerslawaai en mogelijkheid om binnen 6 weken beroep aan te tekenen
2019 - 2021Uitvoeren gevelisolatieonderzoek en maatregelen
Nog niet bekendRealisatie geluidschermen klaar

Het saneringsplan is onherroepelijk geworden per 4 juli 2019.

Vragen?

Mocht u vragen hebben, belt u gerust dan naar de gratis Landelijke Informatielijn: 0800 – 8002 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur, in het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur). Onze mensen staan u graag te woord. U kunt ook contact opnemen door het contactformulier in te vullen.