Geluidmaatregelen A17 Moerdijk

Bij een aantal woningen in de gemeente Moerdijk is het geluid afkomstig van de A17 hoger dan de geldende norm. Rijkswaterstaat gaat daarom bij deze woningen het geluidniveau verlagen door 2 geluidschermen te plaatsen. Dit is vastgesteld in het geluidsaneringsplan A17 Moerdijk.

Ook is bij een aantal woningen gevelisolatieonderzoek uitgevoerd om te bepalen of extra isolatie van de woning nodig is. Inmiddels is, bij de woningen die daarvoor in aanmerking kwamen, extra geluidisolatie aangebracht.

Uitstel realisatie geluidschermen

De geplande realisatie van de geluidschermen in 2023 is vertraagd. De geluidschermen zullen nu worden opgeleverd in 2026 of 2027. De vertraging is veroorzaakt door een veel langere voorbereidingstijd voorafgaand aan de bouw van de geluidschermen.

Deze vertraging wordt onder andere veroorzaakt door de aanwezigheid van een waterkering en de aanwezigheid van gas- en waterleidingen. Hierdoor is extra onderzoek nodig naar hoe de fundering van de geluidschermen moet worden uitgevoerd.

Planning

Vanaf eind augustus 2018Geluidmaatregelen te zien op interactieve kaart
24 oktober 2018Bekendmaking ontwerpsaneringsplan door Bureau Sanering Verkeerslawaai en mogelijkheid om zienswijze in te dienen tussen 24 oktober 2018 en 6 december 2018
22 mei 2019Bekendmaking definitief saneringsplan door Bureau Sanering Verkeerslawaai en mogelijkheid om binnen 6 weken beroep aan te tekenen. Het saneringsplan is onherroepelijk geworden per 4 juli 2019.
2019 - 2021Uitvoeren gevelisolatieonderzoek
2026 - 2027Geluidschermen gereed

Geluidmaatregelenkaart

Wilt u weten of uw woning in de plannen voorkomt? En zo ja, wat de plannen bij uw woning of in uw omgeving zijn? In deĀ geluidmaatregelenkaart vindt u alle informatie, van de berekende geluidbelasting tot de beoogde geluidmaatregelen. U zoekt door uw eigen postcode en huisnummer in te voeren.

Kunt u geen resultaten voor uw adres vinden? Dan kan dat komen door een van de redenen die hieronder staan.

  • Dit adres ligt te ver van een rijksweg af en is daarom niet meegenomen in de geluidberekeningen.
  • Voor dit adres is berekend dat het geluidniveau aan de buitenkant van de woning onder de saneringsdrempel ligt.
  • Dit adres ligt bij een wegvak waarvoor een project wordt voorbereid of al is uitgevoerd. Als de woning op dit adres in aanmerking kwam voor geluidsanering, dan wordt of is dit al uitgevoerd als onderdeel van dit project.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op.