Geluidsaneringsplan Wijzigingsplan A7, A27, A58, N57 en N652

Voor sommige woningen in Breda, Halderberge en Midden-Groningen is een aantal geluidmaatregelen gewijzigd, onder andere als gevolg van ingediende beroepen.

Met het geluidsaneringsplan Wijzigingsplan A7, A27, A58, N57 en N652 wijzigt een aantal geluidmaatregelen uit de eerder vastgestelde geluidsaneringsplannen:

Planning


Begin 2023Bekendmaking wijzigingen geluidmaatregelen
Maart 2023Bekendmaking ontwerpgeluidsaneringsplan
Midden 2023Bekendmaking definitief geluidsaneringsplan. Via de website Bureau Sanering Verkeerslawaai was het mogelijk om een zienswijze in te dienen van 10 juni 2023 tot en met 21 juli 2023. Het saneringsplan is onherroepelijk sinds 22 juli 2023.
2022-2027De realisatie van de meeste geluidmaatregelen vindt plaats in deze periode. Zie de geluidmaatregelenkaart voor de planning per locatie.

Geluidmaatregelenkaart

Wilt u weten of uw woning in de plannen voorkomt? En zo ja, wat de plannen bij uw woning of in uw omgeving zijn? In de geluidmaatregelenkaart vindt u alle informatie, van de berekende geluidbelasting tot de beoogde geluidmaatregelen. U zoekt door uw eigen postcode en huisnummer in te voeren.

Kunt u geen resultaten voor uw adres vinden? Dan kan dat komen door een van de redenen die hieronder staan.

  • Dit adres ligt te ver van een rijksweg af en is daarom niet meegenomen in de geluidberekeningen.
  • Voor dit adres is berekend dat het geluidniveau aan de buitenkant van de woning onder de saneringsdrempel ligt.
  • Dit adres ligt bij een wegvak waarvoor een project wordt voorbereid of al is uitgevoerd. Als de woning op dit adres in aanmerking kwam voor geluidsanering, dan wordt of is dit al uitgevoerd als onderdeel van dit project.

Op de hoogte blijven

Wilt u zo snel mogelijk op de hoogte zijn van de voortgang van het geluidsaneringsplan voor uw omgeving? Meld u dan aan voor updates via onze e-mailservice.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op.