Geluidsaneringsplan Noord–Nederland fase 2

Dit geluidsaneringsplan is opgesteld voor (woningen langs) de rijkswegen A6, A7, A28, N31, A32, A37 en N48 gelegen binnen één van de volgende gemeenten: Assen, De Fryske Marren, De Wolden, Emmen, Groningen, Heerenveen, Hoogeveen, Midden-Drenthe, Midden-Groningen, Opsterland, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Tynaarlo, Waadhoeke en Westerkwartier.

Planning

Begin 2021Bekendmaking geluidmaatregelen
Medio 2021Bekendmaking ontwerpgeluidsaneringsplan door Bureau Sanering Verkeerslawaai
Begin 2022Bekendmaking definitief geluidsaneringsplan. Via Bureau Sanering Verkeerslawaai is er de mogelijkheid om een beroep in te dienen van dinsdag 7 december 2021 tot en met maandag 17 januari 2022.
2022-2027De realisatie van de meeste geluidmaatregelen vindt plaats in deze periode. Zie de geluidmaatregelenkaart voor de planning per locatie.

Geluidmaatregelenkaart

Wilt u weten of uw woning in de plannen voorkomt? En zo ja, wat de plannen bij uw woning of in uw omgeving zijn? In de geluidmaatregelenkaart vindt u alle informatie, van de berekende geluidbelasting tot de beoogde geluidmaatregelen. U zoekt door uw eigen postcode en huisnummer in te voeren.

Kunt u geen resultaten voor uw adres vinden? Dan kan dat komen door een van de redenen die hieronder staan.

  • Dit adres ligt te ver van een rijksweg af en is daarom niet meegenomen in de geluidberekeningen.
  • Voor dit adres is berekend dat het geluidniveau aan de buitenkant van de woning onder de saneringsdrempel ligt.
  • Dit adres ligt bij een wegvak waarvoor een project wordt voorbereid of al is uitgevoerd. Als de woning op dit adres in aanmerking kwam voor geluidsanering, dan wordt of is dit al uitgevoerd als onderdeel van dit project.

Officiële procedure

De officiële procedure voor dit geluidsaneringsplan is doorlopen. Het is mogelijk geweest tegen het ontwerpgeluidsaneringsplan een zienswijze in te dienen. Daarna was het mogelijk een beroep in te dienen tegen het definitieve geluidsaneringsplan. Beroep(en) is (zijn) ingediend tegen dit geluidsaneringsplan. Wij wachten op de behandeling daarvan door de Raad van State.

Rijkswaterstaat informeert de bewoners van de, bij geluidsanering betrokken, woningen per brief over de procedure.

Op de hoogte blijven

Wilt u zo snel mogelijk op de hoogte zijn van de voortgang van het geluidsaneringsplan voor uw omgeving? Meld u dan aan voor updates via onze e-mailservice.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op.