Geluidsaneringsplan N33 tussen km 44,30 en 61,70

Dit geluidsaneringsplan is opgesteld voor (woningen langs) de N33 in de gemeente Midden-Groningen en Eemsdelta.

Planning

Medio 2022Bekendmaking geluidmaatregelen
Mei 2024Bekendmaking ontwerpgeluidsaneringsplan door Bureau Sanering Verkeerslawaai. Via Bureau Sanering Verkeerslawaai is er de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tot en met 10 juli 2024.
Eind 2024Bekendmaking definitief-geluidsaneringsplan door Bureau Sanering Verkeerslawaai
2022-2027*De realisatie van de meeste geluidmaatregelen vindt plaats in deze periode. Zie de geluidmaatregelenkaart voor de planning per locatie.

Geluidmaatregelenkaart

Wilt u weten of uw woning in de plannen voorkomt? En zo ja, wat de plannen bij uw woning of in uw omgeving zijn? In de geluidmaatregelenkaart vindt u alle informatie, van de berekende geluidbelasting tot de beoogde geluidmaatregelen. U zoekt door uw eigen postcode en huisnummer in te voeren.

Kunt u geen resultaten voor uw adres vinden? Dan kan dat komen door een van de redenen die hieronder staan.

  • Dit adres ligt te ver van een rijksweg af en is daarom niet meegenomen in de geluidberekeningen.
  • Voor dit adres is berekend dat het geluidniveau aan de buitenkant van de woning onder de saneringsdrempel ligt.
  • Dit adres ligt bij een wegvak waarvoor een project wordt voorbereid of al is uitgevoerd. Als de woning op dit adres in aanmerking kwam voor geluidsanering, dan wordt of is dit al uitgevoerd als onderdeel van dit project.

Nu wettelijke geluidmaatregelen en later verdubbeling N33 Midden

Het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) voert alleen de geluidsanering uit. Dit zijn de geluidmaatregelen die nodig zijn vanuit de Wet milieubeheer. Oorspronkelijk zouden deze maatregelen tegelijk worden uitgevoerd met de verdubbeling van de N33 Midden (Zuidbroek-Appingedam). Dit project is vertraagd, vanwege onder andere de stikstofproblematiek, maar gaat later weer verder. Het is nog niet duidelijk wanneer.

Officiële procedure

Wanneer de ontwerpgeluidsaneringsplannen klaar zijn, vindt u ze op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai. U heeft na de publicatie 6 weken de mogelijkheid om een zienswijze indienen. Hoe dat moet, leest u ook op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai. De minister bekijkt alle zienswijzen voor zij een besluit neemt. Daarna wordt er een definitief besluit genomen en is er de mogelijkheid om in beroep te gaan.

Rijkswaterstaat informeert de bewoners van de, bij geluidsanering betrokken, woningen per brief over de procedure.

Op de hoogte blijven

Wilt u zo snel mogelijk op de hoogte zijn van de voortgang van het geluidsaneringsplan voor uw omgeving? Meld u dan aan voor updates via onze e-mailservice.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op.