Geluidsaneringsplan N33 tussen km 44,30 en 61,70

Dit geluidsaneringsplan is opgesteld voor (woningen langs) de N33 in de gemeente Midden-Groningen en Eemsdelta.

Planning

Medio 2022Bekendmaking geluidmaatregelen
Begin 2023*Bekendmaking ontwerpgeluidsaneringsplan door Bureau Sanering Verkeerslawaai
Medio 2023*Bekendmaking definitief geluidsaneringsplan door Bureau Sanering Verkeerslawaai
2022-2027*De realisatie van de meeste geluidmaatregelen vindt plaats in deze periode. Zie de geluidmaatregelenkaart voor de planning per locatie.

*Geluidsanering MJPG toch weer in project N33 Midden

De maatregelen voor de geluidsanering bij woningen zouden in het geluidsaneringsplan N33 worden opgenomen. De reden was dat het project N33 was vertraagd, vanwege onder andere de stikstofproblematiek en een financieel tekort. Nu gaat hoogstwaarschijnlijk het project N33 Midden toch weer door, omdat er extra financiële middelen zijn om het project te realiseren.

Voor de N33 Zuidbroek-Appingedam (Midden) ligt er een Ontwerp-Tracébesluit uit 2020. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat gaat in overleg met provincie en komt met een voorstel voor de aanpak, planning en de noodzakelijke stikstofruimte. De geluidsanering wordt op termijn ook weer opgenomen in het Tracébesluit. De bewoners van de betrokken woningen worden geïnformeerd zodra er meer bekend is.

Geluidmaatregelenkaart

Wilt u weten of uw woning in de plannen voorkomt? En zo ja, wat de plannen bij uw woning of in uw omgeving zijn? In de geluidmaatregelenkaart vindt u alle informatie, van de berekende geluidbelasting tot de beoogde geluidmaatregelen. U zoekt door uw eigen postcode en huisnummer in te voeren.

Kunt u geen resultaten voor uw adres vinden? Dan kan dat komen door een van de redenen die hieronder staan.

  • Dit adres ligt te ver van een rijksweg af en is daarom niet meegenomen in de geluidberekeningen.
  • Voor dit adres is berekend dat het geluidniveau aan de buitenkant van de woning onder de saneringsdrempel ligt.
  • Dit adres ligt bij een wegvak waarvoor een project wordt voorbereid of al is uitgevoerd. Als de woning op dit adres in aanmerking kwam voor geluidsanering, dan wordt of is dit al uitgevoerd als onderdeel van dit project.

Het project N33 Midden en het MJPG

De maatregelen voor de geluidsanering bij woningen zou het project N33 Midden tegelijk uitvoeren met de aanpassing van de N33. Nu het project N33 is vertraagd vanwege onder andere de stikstofproblematiek, worden alleen de MJPG-geluidmaatregelen afzonderlijk van het project N33 uitgevoerd.

Hoewel het onduidelijk is wanneer het Tracébesluit voor de N33 Midden zal worden vastgesteld, blijft het doel om N33 Midden tot uitvoering te brengen overeind.

Officiële procedure

Wanneer de ontwerpgeluidsaneringsplannen klaar zijn, vindt u ze op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai. U heeft na de publicatie 6 weken de mogelijkheid om een zienswijze indienen. Hoe dat moet, leest u ook op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai. De minister bekijkt alle zienswijzen voor zij een besluit neemt. Daarna wordt er een definitief besluit genomen en is er de mogelijkheid om in beroep te gaan.

Rijkswaterstaat informeert de bewoners van de, bij geluidsanering betrokken, woningen per brief over de procedure.

Op de hoogte blijven

Wilt u zo snel mogelijk op de hoogte zijn van de voortgang van het geluidsaneringsplan voor uw omgeving? Meld u dan aan voor updates via onze e-mailservice.

Vragen?

U kunt telefonisch contact opnemen met een van onze medewerkers via de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis). Dit nummer is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 07.00 en 20.00 uur en op zaterdagen, zondagen en feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur. Ook kunt u het contactformulier invullen.