Geluidsaneringsplan Friesland fase 1

Dit geluidsaneringsplan is opgesteld voor (woningen langs) de rijkswegen A6, A7, A31, N31 en A32 gelegen binnen één van de volgende gemeenten: De Fryske Marren, Heerenveen, Opsterland, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Tytsjerksteradiel, Waadhoeke en Weststellingwerf.

Planning

Medio 2020Bekendmaking geluidmaatregelen
Eind 2020Bekendmaking ontwerpgeluidsaneringsplan; via Bureau Sanering Verkeerslawaai is er de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tussen 26 november 2020 en 7 januari 2021.
Medio 2021Bekendmaking definitief geluidsaneringsplan. Via Bureau Sanering Verkeerslawaai is er de mogelijkheid om een beroep in te dienen van donderdag 27 mei tot en met woensdag 7 juli 2021.
2022-2027De realisatie van de meeste geluidmaatregelen vindt plaats in deze periode. Zie de geluidmaatregelenkaart voor de planning per locatie.

Het saneringsplan is onherroepelijk geworden per 8 juli 2021.

Geluidmaatregelenkaart

Wilt u weten of uw woning in de plannen voorkomt? En zo ja, wat de plannen bij uw woning of in uw omgeving zijn? In de geluidmaatregelenkaart vindt u alle informatie, van de berekende geluidbelasting tot de beoogde geluidmaatregelen. U zoekt door uw eigen postcode en huisnummer in te voeren.

Kunt u geen resultaten voor uw adres vinden? Dan kan dat komen door een van de redenen die hieronder staan.

  • Dit adres ligt te ver van een rijksweg af en is daarom niet meegenomen in de geluidberekeningen.
  • Voor dit adres is berekend dat het geluidniveau aan de buitenkant van de woning onder de saneringsdrempel ligt.
  • Dit adres ligt bij een wegvak waarvoor een project wordt voorbereid of al is uitgevoerd. Als de woning op dit adres in aanmerking kwam voor geluidsanering, dan wordt of is dit al uitgevoerd als onderdeel van dit project.

Op de hoogte blijven

Wilt u zo snel mogelijk op de hoogte zijn van de voortgang van het geluidsaneringsplan voor uw omgeving? Meld u dan aan voor updates via onze e-mailservice.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op.