Geluidsaneringsplan Midden-Nederland

Dit geluidsaneringsplan is opgesteld voor (woningen langs) de A1, A6, A12 of A27, gelegen binnen de volgende gemeenten: Utrecht, Renswoude, Eemnes, Almere, Zeewolde, Lelystad, Dronten en Noordoostpolder.

Planning

November 2019Bekendmaking geluidmaatregelen
Januari 2020Bekendmaking ontwerpgeluidsaneringsplan door Bureau Sanering Verkeerslawaai en de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tussen 30 januari 2020 en 12 maart 2020
Medio 2020Bekendmaking definitief geluidsaneringsplan door Bureau Sanering Verkeerslawaai en de mogelijkheid om een beroep in te dienen tussen 23 april 2020 en 3 juni 2020
2022-2027De realisatie van de meeste geluidmaatregelen vindt plaats in deze periode. Zie de geluidmaatregelenkaart voor de planning per locatie.

Het saneringsplan is onherroepelijk geworden per 4 juni 2020.

Geluidmaatregelenkaart

Wilt u weten of uw woning in de plannen voorkomt? En zo ja, wat de plannen bij uw woning of in uw omgeving zijn? In de geluidmaatregelenkaart vindt u alle informatie, van de berekende geluidbelasting tot de beoogde geluidmaatregelen. U zoekt door uw eigen postcode en huisnummer in te voeren.

Kunt u geen resultaten voor uw adres vinden? Dan kan dat komen door een van de redenen die hieronder staan.

  • Dit adres ligt te ver van een rijksweg af en is daarom niet meegenomen in de geluidberekeningen.
  • Voor dit adres is berekend dat het geluidniveau aan de buitenkant van de woning onder de saneringsdrempel ligt.
  • Dit adres ligt bij een wegvak waarvoor een project wordt voorbereid of al is uitgevoerd. Als de woning op dit adres in aanmerking kwam voor geluidsanering, dan wordt of is dit al uitgevoerd als onderdeel van dit project.

Op de hoogte blijven

Wilt u zo snel mogelijk op de hoogte zijn van de voortgang van het geluidsaneringsplan voor uw omgeving? Meld u dan aan voor updates via onze e-mailservice.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op.