Flevoland

Voor de provincie Flevoland is geen apart geluidsaneringsplan opgesteld. Woningen in de provincie Flevoland worden meegenomen in het Saneringsplan Rijkswegen A1, A6, A12 en A27 Midden-Nederland. Dit geluidsaneringsplan is opgesteld voor (woningen langs) de A1, A6, A12 of A27, gelegen binnen de volgende gemeenten: Utrecht, Renswoude, Eemnes, Almere, Zeewolde, Lelystad, Dronten, Noordoostpolder.

Wilt u graag meer weten over de geluidsanering in de provincie? Bekijkt u dan de pagina Geluidsaneringsplan Midden-Nederland.

Welke woningen?

Wilt u weten of uw woning in de plannen voorkomt? En zo ja, wat de plannen bij uw woning of in uw omgeving zijn? In de geluidmaatregelenkaart vindt u alle informatie, van de berekende geluidbelasting tot de geluidmaatregelen. U zoekt door uw eigen postcode en huisnummer in te voeren.

Kunt u geen resultaten voor uw adres vinden? Dan kan dat komen door een van de redenen die hieronder staan.

  • Dit adres ligt te ver van een rijksweg af en is daarom niet meegenomen in de geluidberekeningen.
  • Voor dit adres is berekend dat het geluidniveau aan de buitenkant van de woning onder de saneringsdrempel ligt.
  • Dit adres ligt bij een wegvak waarvoor een project wordt voorbereid of al is uitgevoerd. Als de woning op dit adres in aanmerking kwam voor geluidsanering, dan wordt of is dit al uitgevoerd als onderdeel van dit project.