Vormgeving geluidschermen

Welk type geluidscherm langs de weg wordt geplaatst, hangt per locatie af van de bestaande situatie. We onderscheiden 3 verschillende situaties.

Situaties met het gangbare MJPG-geluidscherm

Het uitgangspunt binnen het MJPG is een rechtopstaand, betonnen geluidscherm met een absorberende laag van houtvezel die eventueel wordt voorzien van klimplanten.

De rechtopstaande schermen worden voorzien van begroeiing, afhankelijk van de ruimte en ligging. Daar zijn 2 opties voor:

  • alleen begroeiing aan de niet-wegzijde
  • geen begroeiing

Situaties waar wegen elkaar kruisen

Op plaatsen waar wegen elkaar kruisen (of waar de weg het spoor of het water kruist) wordt op viaducten een naar achter hellende constructie met transparante panelen gebruikt. Als het constructief mogelijk is, worden de transparante panelen bovenop massieve panelen geplaatst. Hierdoor zijn de transparante panelen onbereikbaar voor het aanbrengen van graffiti.

Situaties die specifieke vormgeving vereisen

We plaatsen specifieke geluidschermen als er op een bepaald traject vormgevingseisen gelden. Dit doen we bijvoorbeeld wanneer er in de omgeving al geluidschermen zijn geplaatst. In dat geval passen we de vormgeving van de nieuwe geluidschermen hierop aan.