Hinder en maatregelen

De versterking van de brug in de A7 bij Purmerend geeft grote hinder en zorgt voor fors extra reistijd. Op deze pagina leest u meer over de hinder en maatregelen die we nemen om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Maatregelen A7 op de brug

Verkeer op de brug moet rekening houden met smallere rijstroken. Ook zijn verschillende op- en afritten afgesloten: oprit 5 Purmerend, afrit 5 Purmerend en oprit Purmerend Zuid. Afrit 4 Purmerend blijft wel open.

Verbod vrachtwagens en bussen op de brug

Vrachtwagens en bussen mogen tijdens de werkzaamheden, dus tot 21 oktober 2024, niet over de brug rijden. Het verbod is nodig om de constructieve veiligheid van de brug en de veiligheid van het personeel dat de brug versterkt te waarborgen.

Sluipverkeer voorkomen: geslotenverklaringen en ontheffingen

Om sluipverkeer te voorkomen worden in de regio geslotenverklaringen afgegeven voor auto’s en vrachtverkeer. Een geslotenverklaring betekent dat een bepaald gebied of een bepaalde rijrichting verboden is voor verkeer. Men kan daardoor alleen met een ontheffing dat gebied of die straat in. Meer informatie over de geslotenverklaringen en ontheffingen, vindt u onder de tussenkop Geslotenverklaringen en ontheffingen.

Wat kan ik zelf doen?

De A7 bij Purmerend is een drukke weg met een lange ochtend- en avondspits. Verder zijn er geen alternatieve routes beschikbaar die dezelfde verkeersdrukte aankunnen. Dat maakt dat eerder of later rijden en omrijden helaas geen goede oplossing bieden voor de hinder die de werkzaamheden gaan veroorzaken.

De belangrijkste oplossingen voor de hinder zijn daarom, waar mogelijk, thuiswerken of reizen met een ander vervoersmiddel. Bijvoorbeeld de fiets of de trein. Ook samen rijden met de auto is een optie. Door te kiezen voor thuiswerken, een andere manier van reizen of samen rijden, houdt u ruimte op de weg voor mensen die geen andere optie hebben dan met de auto reizen.

Gratis NS-kaarten en beloningsplatform

Om niet reizen en andere manieren van reizen te stimuleren, werken we met gratis kortingskaarten voor de NS (20% korting in de spits en 40% korting in de daluren). Daarnaast is er een beloningssysteem waarmee u beloningen bij elkaar kunt sparen voor elke rit die u niet neemt of deelt met een ander.

Nu de werkzaamheden langer duren, loopt ook de beloningsmaatregel langer door. Tot einde van het werk.

Wel lassen we een zomerstop in. Dat kan omdat het tijdens de zomervakantie minder druk op de weg is. De zomerstop loopt gelijk met de zomervakantie in de regio Noord (22 juli tot en met 1 september 2024). Vanaf 2 september 2024 kunt u weer door sparen door thuis te werken of anders of samen te reizen.

Geslotenverklaringen en ontheffingen

Hieronder vindt u alle informatie over de geslotenverklaringen en ontheffingen. Over waar welke geslotenverklaringen gelden, wie in aanmerking komt voor ontheffingen en hoe u een ontheffing ontvangt.

Informatie voor bewoners

De geslotenverklaringen gelden in de gemeentes Purmerend, Beemster, Edam-Volendam, Waterland, Landsmeer, Oostzaan en Wormerland. Op de kaart kunt u in meer detail bekijken welke gebieden en wegen er afgesloten zijn. Ook kunt u, door rechts in het venster te klikken op ‘verspreidingsgebieden’ bekijken in welke gebieden er huis-aan-huis per adres 2 ontheffingen bezorgd zijn. De gebieden die in aanmerking komen voor een ontheffing hebben deze inmiddels ontvangen.

Let op: de kaart laadt niet in Firefox.

Aanvragen (extra) ontheffingen

Valt u buiten het verspreidingsgebied maar meent u recht te hebben op ontheffingen óf heeft u meer ontheffingen nodig? Dan kunt u online een (extra) ontheffing aanvragen. Wij verzoeken u om dit alleen te doen als u deze ontheffing echt nodig heeft. Dit om de leefbaarheid en veiligheid in het gebied te behouden.

Niet iedereen komt in aanmerking voor een ontheffing. Alle adressen blijven namelijk bereikbaar, alleen niet altijd via de kortste route. De provinciale N-wegen worden niet afgesloten. De wegbeheerder van het gebied waar de ontheffing voor wordt aangevraagd, keurt de aanvragen goed of af. Rijkswaterstaat gaat hier niet over. Na goedkeuring ontvangt u de ontheffing binnen 3 á 4 werkdagen.

Wanneer komt u eventueel wel in aanmerking voor een ontheffing:

 • U bent een werkgever in een van de ontheffingszones en wilt een ontheffing aanvragen voor uw werknemers die regulier via een weg die nu afgesloten is naar uw bedrijf komen.
 • U bent een behandelend specialist in een van de ontheffingszones en wilt een ontheffing aanvragen voor een patiënt of cliënt.
 • U heeft een ontheffing nodig voor een zorgtaak in een van de ontheffingszones (bijv. verloskundige, verpleging).
 • U heeft een ontheffing nodig voor een acute dierenzorgtaak (bijv. veearts).
 • U heeft al 2 ontheffingen ontvangen, maar heeft meer dan 2 voertuigen die regelmatig in de spits door de geslotenverklaringen moeten rijden.
 • U heeft een (bouw)bedrijf en u heeft medewerkers die voor een langere periode in een van de ontheffingszones werken en de medewerkers rijden normaal via een weg die afgesloten is.

Wanneer komt u niet in aanmerking voor ontheffing:

 • U moet in een van de ontheffingszones zijn omdat uw werkgever zich daar bevindt. In dat geval kan uw werkgever centraal de ontheffing aanvragen en daarop de werknemers benoemen die onder die ontheffing vallen.
 • U moet in een van de ontheffingszones zijn voor behandeling door een specialist. In dit geval kan de behandelend specialist voor u een ontheffing aanvragen.
 • U bent een incidentele bezoeker. In dat geval kunt u het adres bereiken via een andere route die niet over wegen met geslotenverklaringen gaat. Dit kan wel extra reistijd opleveren.
 • Uw bestemming bevindt zich niet in een van de ontheffingszones.
 • Uw bestemming bevindt zich in een van de ontheffingszones, maar is zonder ontheffing eenvoudig te bereiken.
 • Uw adres heeft al 2 ontheffingen ontvangen en u heeft geen gegronde reden om nog een ontheffing te ontvangen.
 • U rijdt met een landbouwvoertuig of brommobiel. Hiervoor is binnenkort een algemene ontheffing te downloaden op onze website.

Informatie voor vrachtverkeer

In heel Purmerend geldt een geslotenverklaring voor vrachtverkeer, ongeacht het gewicht van de vrachtauto. Deze is bedoeld om de veiligheid en doorstroming van het verkeer zo goed als mogelijk te borgen. We verwachten van april tot september 2024 grote drukte op en rondom het wegennet van Purmerend.

Ons verzoek is dan ook om leveringen zoveel mogelijk buiten de spits in te plannen. Dit levert minder tijdverlies voor de leverancier op en zorgt voor veiligere wegen tijdens spits- en schooltijden.

Voor leveranciers die een ontheffing nodig hebben geldt het volgende:

 • Iedere leverancier die binnen het gebied moet zijn waar een geslotenverklaring geldt (zie kaartje) heeft recht op een ontheffing voor de specifieke levering.
 • Een chauffeur heeft een ontheffing om met zijn vrachtauto de zone in te rijden als hij in het bezit is van de ontheffingsbrief in combinatie met de (digitale) vrachtbrief voor de specifieke levering.
 • De ontheffingsbrief kunt u downloaden op het Rijkswaterstaat Publicatie Platform. Deze moet geprint worden en achter de voorruit van het voertuig liggen met het routekaartje naar boven.
 • De ontheffingsbrief is een algemene brief die voor de hele periode geldt en niet op kenteken of op naam leverancier of transporteur staat.

In de ontheffingsbrief wordt per gebied in Purmerend de aanrijroute aangegeven. Dit doen we met name om de veiligheid en leefbaarheid en bereikbaarheid van het verkeersnetwerk van Purmerend te borgen.