In beeld: werkzaamheden Heinenoordtunnel

De Heinenoordtunnel wordt in 2023 en 2024 grondig gerenoveerd. We vervangen onder andere alle tunneltechnische installaties die nodig zijn om de tunnel de kunnen bedienen, besturen en bewaken en die nodig zijn voor een veilig gebruik.

Er wordt zoveel mogelijk per tunnelbuis gewerkt. Voor sommige werkzaamheden is het noodzakelijk om in beide tunnelbuizen tegelijkertijd te werken. Op deze pagina laten we zien wat de renovatie inhoudt en welke werkzaamheden uitgevoerd worden in, onder en boven de tunnel.

Werkzaamheden augustus 2023

In augustus 2023 hebben we onder andere gewerkt aan het middentunnelkanaal. Dit is een afgesloten vluchtgang tussen de 2 tunnelbuizen en bestaat uit 2 verdiepingen. Boven liggen de kabels en leidingen van de installaties en systemen en beneden is de vluchtgang. Via deze vluchtgang kan men de tunnel verlaten bij een calamiteit, zoals een ongeluk.

De betonnen wandelementen van het middentunnelkanaal zijn in een fabriek gemaakt en stonden allemaal op het bouwdokterrein naast de tunnel klaar. In de fabriek is direct al een deel van de hitte werende beplating aangebracht en zijn de uitsparingen voor de vluchtdeuren en hulppostkasten al gemaakt. Dit hebben we gedaan zodat het plaatsen en afbouwen in de tunnel zo snel mogelijk ging en de tunnel zo kort mogelijk dicht was voor het verkeer.

Ook legden we nieuw asfalt aan, zorgden voor nieuwe belijning en maakten een doorsteek in de vangrail die hulpverleners kunnen gebruiken bij calamiteiten.

Werkzaamheden in de meivakantie 2023

In mei 2023 hebben we onder andere de stootplaten in de A29 vervangen. Stootplaten zorgen voor de verbinding tussen het wegdek in de tunnel en het wegdek voor de tunnel. Ze voorkomen verschillen in hoogte door verzakkingen. De tunnel is namelijk gefundeerd en de weg buiten de tunnel niet.

Weekendafsluitingen eind 2022 en begin 2023

We voerden verschillende werkzaamheden uit. Zo sloopten we de lichtroosters bij de tunnelmonden. We vervingen de energievoorziening van de tunnel en sloten de installaties en systemen die zorgen de veiligheid in de tunnel weer aan. Ook renoveerden we de dienstgebouwen en kregen deze een nieuwe kleur, zodat ze beter in het landschap passen.