A12: renovatie IJsselbruggen

A12: renovatie IJsselbruggen

Waarom

  • De A12 is een belangrijke achterlandverbinding van en naar Duitsland.
  • Ook voor regionaal verkeer rondom Arnhem en de Liemers is de A12 van groot belang.
  • Sinds 2017 is bekend dat de 2 stalen IJsselbruggen in de A12 richting Duitsland toe zijn aan renovatie en versterking.
  • Na renovatie zijn de bruggen weer 30 jaar vrij van groot onderhoud.

Alle doelen en resultaten

Hoe

renovatiewerkzaamheden aan de onderzijde van de bruggen

Heb ik last van de werkzaamheden?

We verdelen het verkeer vanaf begin 2020 op een andere wijze over de stalen- en betonnen bruggen. Al het verkeer op de A12 IJsselbruggen heeft nu in beide richtingen te maken met verschoven rijstroken en een maximumsnelheid van 90 km/h.

De maatregelen die nu op de IJsselbruggen van kracht zijn, veroorzaken op dit moment nog extra hinder. We hebben de nieuwe rijbaaninrichting uitgebreid voorbereid en verkeerskundige voorspellingen gaven aan dat de hinder beperkt zou zijn. In de praktijk bleek de hinder groter dan verwacht. Uit ervaring weten we wel dat het verkeer ook even tijd nodig heeft om aan een nieuwe situatie te wennen. Rijkswaterstaat neemt waar mogelijk maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Alles over hinder en maatregelen

Wanneer

Gereed: 2024
2019-2021 Aanbesteding en voorbereiding renovatie
2022 Verwachte aanvang renovatie
2024 Verwacht einde renovatie

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud. Planning van de fasering van de realisatie, is nog niet bekend.

Video: animatie van verkeersaanpassingen in 2020

Vanaf 2022 starten er werkzaamheden aan de IJsselbruggen in de A12 ten oosten van Arnhem. In 2020 zijn al belangrijke verkeersaanpassingen nodig. Uit onderzoek blijkt dat de draagkracht van 2 stalen bruggen achteruit gaat. De bruggen zijn veilig. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om verslechtering te voorkomen. Deze animatie laat zien wat dit betekent voor de verkeerssituatie: we verdelen het verkeer anders over de 3 bruggen. Er zijn nu 3 rijstroken richting Utrecht en 4 richting Duitsland. De snelweg blijft open en alle op- en afritten blijven in gebruik. De maximale snelheid is 90 km/h.

Verkeersaanpassingen IJsselbruggen A12 in 2020 [Kaart van Nederland met locatiepointer in beeld] Vanaf 2022 starten er werkzaamheden aan de IJsselbruggen in de A12. [Verkeersbord werk aan de weg in beeld] In 2020 zijn al belangrijke verkeersaanpassingen nodig. [Kaart van Nederland met locatiepointer in beeld] Ten oosten van Arnhem kruist de A12 de IJssel. [Inzoom op locatie] Deze kruising bestaat uit drie bruggen. [Inzoom op bruggen] Een betonnen brug met 4 rijstroken voor verkeer richting Utrecht. [Highlight betonnen brug] En twee stalen bruggen met 4 rijstroken voor verkeer richting Duitsland. [Highlight op stalen bruggen] Over deze stalen bruggen rijden dagelijks 62.000 voertuigen, waarvan 10.000 vrachtwagens. [Voertuigen in beeld] Uit onderzoek blijkt dat de draagkracht van de stalen bruggen achteruit gaat. [Vergrootglas op brug gericht] De bruggen zijn veilig. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om verslechtering te voorkomen. [Checkvinkje in beeld] Daarom gebruiken we vanaf 2020 afwisselend één van de twee stalen bruggen. [Uitzoom naar locatie en kalender 2020] Zo ontzien we deze stalen bruggen. [Kalender verdwijnt uit beeld] Wat betekent dit voor de verkeerssituatie? [Inzoom op de bruggen] We verdelen het verkeer anders over de drie bruggen. [Inzoom naar rijstroken op de bruggen] Er zijn straks 3 rijstroken richting Utrecht. [Rijstroken verschuiven] En 4 richting Duitsland. [Rijstroken verschuiven. Verkeersstromen nieuwe situatie.] De snelweg blijft open en alle op- en afritten blijven in gebruik. [Afslag 27 Westervoort bereikbaar in beeld] De maximale snelheid wordt 90 km/h. [Verkeersbord 90 km/h in beeld] Zo rijdt het verkeer de komende jaren vlot en veilig over de IJsselbruggen en blijft de regio goed bereikbaar. [Overzichtsbeeld bruggen] Meer info? Kijk op www.rws.nl/A12IJsselbruggen Een productie van Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2019.

Bekijk alle video's

Nieuws

Zie ook