A12: renovatie IJsselbruggen

A12: renovatie IJsselbruggen

Waarom

  • De A12 is een belangrijke achterlandverbinding van en naar Duitsland.
  • Ook voor regionaal verkeer rondom Arnhem en de Liemers is de A12 van groot belang.
  • Sinds 2017 is bekend dat de 2 stalen IJsselbruggen in de A12 richting Duitsland toe zijn aan renovatie en versterking.
  • In 2022 en 2023 worden de 2 stalen IJsselbruggen gerenoveerd.
  • Na de renovatie zijn de bruggen vanaf 2024 weer 30 jaar vrij van groot onderhoud.

Alle doelen en resultaten

Hoe

renovatiewerkzaamheden aan de onderzijde van de bruggen

Heb ik last van de werkzaamheden?

Sinds januari 2020 verdelen we het verkeer al anders over de stalen- en betonnen bruggen. Er zijn nu 3 rijstroken voor verkeer richting Utrecht (één rijstrook minder dan voorheen) en 4 rijstroken richting Duitsland (net als voorheen). De snelweg blijft open en alle op- en afritten blijven in gebruik. De maximale snelheid is 90 km/h.

Tijdens de renovatie in 2022 en 2023 blijft de verkeerssituatie, zoals deze is sinds januari 2020, bestaan. Vanaf 2024 heeft het verkeer op de A12 IJsselbruggen weer de beschikking over alle 4 de rijstroken in beide richtingen.

De maatregelen die nu op de IJsselbruggen van kracht zijn, veroorzaken op dit moment nog enige hinder. Rijkswaterstaat neemt waar mogelijk maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Meer informatie over hoe u anders kunt reizen op het traject A12 Arnhem - Duitse grens? Kijk op de website A12 slim reizen.

Alles over hinder en maatregelen

Wanneer

Klaar: 2024
2021 Voorbereidende werkzaamheden
2022

Uitvoering renovatie hoofdrijbaan IJsselbruggen

2023

Uitvoering renovatie parallelrijbaan IJsselbruggen

Bekijk de hele planning

Deze planning kan nog veranderen.

Video: Inspecties A12 IJsselbruggen

In 2022 starten we met de renovatie van de stalen IJsselbruggen in de snelweg A12. De stalen bruggen zijn toe aan renovatie. Tot 2024 voeren we regelmatig inspecties uit in het kader van veiligheid.

Inspecties A12 IJsselbruggen.[Kaart van Nederland met locatiepointer in beeld] Vanaf 2022 start de renovatie van de stalen IJsselbruggen in de A12. [Verkeersbord werk aan de weg in beeld] Ten oosten van Arnhem kruist de A12 de IJssel. [Kaart van rivierkruising met locatiepointer in beeld] A12 IJsselbruggen ten oosten van Arnhem.[Inzoom op bruggen] Een betonnen brug voor verkeer richting Utrecht,[Highlight betonnen brug] en twee stalen bruggen voor verkeer richting Duitsland. [Highlight op stalen bruggen] De stalen bruggen zijn toe aan renovatie. [inspecteurs onder de brug aan het werk op een mobiele kraan] Dit start vanaf 2022.Tot die tijd: regelmatig inspecties, omdat veiligheid voorop staat. [inspecteurs onder de brug aan het werk en details van de brug] We gebruiken de stalen bruggen nu om-en-om, zo voorkomen we extra slijtage en kan het verkeer veilig gebruik blijven maken van deze bruggen. [verkeer rijd over de bruggen, boot vaart onder de brug door] Meer informatie? Kijk op www.rws.nl/A12IJsselbruggen Een productie van Rijkswaterstaat ©2020

Nieuws