Wet vervoer gevaarlijke stoffen

De Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) bestaat om de veiligheid van mensen, dieren en de omgeving te garanderen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het gaat hierbij om het voorkomen van schade en hinder als gevolg van dit vervoer.

De WVGS (artikel 2, Wet vervoer gevaarlijke stoffen) is van toepassing op:

  • het vervoeren van gevaarlijke stoffen met een vervoermiddel over land, per spoor en over binnenwateren;
  • het vervoer met een vervoermiddel over land, per spoor en over binnenwateren aanbieden en aannemen van gevaarlijke stoffen;
  • het laten staan en het laten liggen van een vervoermiddel, waarin of waarop zich gevaarlijke stoffen of resten daarvan bevinden;
  • het beladen van een vervoermiddel met gevaarlijke stoffen en het lossen van die stoffen daaruit; het neerleggen van gevaarlijke stoffen tijdens het vervoer.

Onderliggende pagina