Zwemmen in rivieren en kanalen

Zwemmen in rivieren en kanalen

In de zomer zoeken veel mensen verkoeling en ontspanning in de grote rivieren en kanalen. Dit kan gevaarlijk zijn. Ondanks een zwemverbod in vaargeulen en bij bruggen, sluizen en havens, zijn er jaarlijks slachtoffers te betreuren. Daarom wijst Rijkswaterstaat op de risico’s.

Met lekker weer zoeken mensen graag verkoeling en ontspanning in de grote rivieren en kanalen, maar dit kan levensgevaarlijk zijn en is ook verboden. Zo is het niet toegestaan om te zwemmen in vaargeulen en bij bruggen, sluizen en havens. Meer weten over de risico's en waar je wel mag zwemmen? Bekijk dan onderstaande video.

(Beeldtitel: O, zit dat zo! Een animatie. Aan een helderblauwe hemel staat de brandende zon. Vogels vliegen voorbij. Voice-over:) OPGEWEKTE MUZIEK VOICE-OVER: O, jongens, wat een heerlijk weer. Lekker zwemmen, bakken in de zon. Maar dit is verboden. (Iemand springt van een brug.) En gevaarlijk. (Het beeld wordt teruggespoeld.) En zo'n brug is vaak hoger dan je denkt. Aah, dat doet pijn. Of je ziet een schip over het hoofd. Ai. Hier in de vaargeul zwemmen is ook levensgevaarlijk, en verboden. Dit lijkt een betere plek om te zwemmen. Maar dat is het niet. (Een arm steekt uit het water.) Kijk, dit zijn kribben. (Dammen in de rivier.) En dat stuk daartussen is een kribvak. Dit oogt als een heerlijke plek om in het water te zijn maar door stroming, draaikolken en diepteverschillen is het daar toch ook erg gevaarlijk. Maar waar kunnen we dan heen met deze hitte? Daarvoor kun je kijken op de site. Genoeg veilige plekken om uit te kiezen. En eindelijk af te koelen. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/zwemmen. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2019.) DE OPGEWEKTE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN STOPT DAN

Boete van € 150

Zwemmen is op veel plaatsen niet alleen gevaarlijk, maar ook verboden. Hetzelfde geldt voor springen van bruggen. Je riskeert een boete van € 150 als je zwemt:

 • in de vaarweg van rivieren
 • in kanalen
 • in de buurt van wachtplaatsen of afmeerplekken voor schepen
 • in de buurt van een brug, sluis, stuw of ballenlijn
 • in de routes van veerponten
 • in en rond havens
 • in snelvaargebieden
 • op plekken die specifiek aangewezen zijn als verboden gebied

Wat zijn de gevaren van zwemmen in rivieren en kanalen?

 • Zwemmers zijn voor opvarenden van een binnenvaartschip nauwelijks zichtbaar. De schipper kan tot ongeveer 350 m voor zijn schip géén zicht op het wateroppervlak hebben. Het hoofd van een zwemmer die verder weg is dan die 350 m, is dan niet meer dan een kleine stip.
 • Een groot schip kan niet direct vaart minderen of op het laatste moment uitwijken. Bovendien kan een uitwijkend schip andere scheepvaart in gevaar brengen.
 • Zwemmers worden snel meegezogen door de sterke onderstroom van een passerend schip. Om een voortgaande beweging te krijgen, duwt een schip water naar de zijkant. Achter het schip komt het water vervolgens weer met grote snelheid terug naar het achterschip, waar de schroef voor de voortgaande beweging van het schip zorgt.
 • Ook aan de kant is die zuigende kracht goed merkbaar: de waterlijn trekt zich terug in de richting van het schip, waardoor er tijdelijk een breder strand ontstaat. Nadat het schip voorbij is, wordt het water terug gestuwd en ontstaat er een soort minivloed. Het water stijgt in korte tijd met soms wel met meer dan 50 cm.
 • Zwemmers zijn niet opgewassen tegen de sterke stroming van rivieren, kanalen en draaikolken. Bij een lage waterstand, vaak in de zomer, is de stroming nog sterker.
 • Zwemmers kunnen door de sterk wisselende temperatuur van het rivierwater kramp krijgen en onderkoeld raken.
 • Alhoewel zwemmen tussen kribben relatief onschuldig lijkt, is ook dit sterk af te raden. De zuiging en golfslag van passerende schepen kan ook tussen de kribben zeer sterk zijn.
 • Het is ook bijzonder gevaarlijk om van bruggen af te springen. Door het troebele water is de diepte niet in te schatten en zijn voorwerpen op de bodem vaak niet te zien.

Toch veilig zwemmen in natuurwater?

Dat kan. Bezoek daarvoor Zwemwater.nl, een gezamenlijke site van waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat. Of download de gratis Zwemwater-app voor Apple of voor Android. Hierdoor ben je er zeker van dat je bij een officiële zwemlocatie veilig kunt zwemmen in natuurwater.