Alle blogs van onze waterexperts

Alle blogs van onze waterexperts

Onze waterexperts werken aan bescherming tegen hoogwater. En aan schoon en voldoende water voor mens en natuur. Welke uitdagingen komen ze hierbij tegen? Een aantal van hen vertelt erover in een blog.

Waterexpert Vincent Beijk

‘Jij bent toch van droogte?’

Waterexpert Vincent Beijk krijgt vragen vanuit zijn omgeving over de hoge waterstanden in de rivieren de Maas en Rijn. Het water staat in februari 2021 tegen de dijken aan. Wat zorgt voor vragen over wat er met het water wordt gedaan en of het niet vastgehouden kan worden.

Waterexpert Carola van Gelder

Zon, zee en (geen) strand?!

In de zomer van 2016 wordt waterexpert Carola van Gelder na een veldexcursie op haar schouder getikt. Een congresbezoeker uit Portugal spreekt haar aan en wil alles weten over de Zandmotor. Na een periode van regelmatig contact ontvangt Carola in 2019 een uitnodiging om naar Lissabon te komen.

Waterexpert Vincent Beijk

Waterbeheer: blijven leren van elkaar

Waterexpert Vincent Beijk is op een maandagochtend met de trein onderweg naar Barendrecht. Hij is wat gespannen en neemt in gedachten de komende dag door. Vincent zal later die dag een workshop geven over waterbeheer aan zijn Rijkswaterstaatcollega's. Wat kan hij zijn collega's nog bijbrengen?

Waterexpert Carina Verbeek

Oof mag mee!

Waterexpert Carina Verbeek vertelt over een van de grootste evacuaties uit de Nederlandse geschiedenis. Op 1 februari 1995 is zij als 8-jarig meisje één van de 250.000 mensen die worden geëvacueerd vanwege de gevaarlijk hoge waterstanden in de Maas, Rijn, Waal en IJssel.

Waterexpert Carina Verbeek

Japans bezoek aan de Noordwaard

Het is een zonnige zaterdagochtend in juni. Waterexpert Carina heeft een beetje het gevoel een reisleidster te zijn als ze door een microfoon een groep van 10 Japanners toespreekt. Met een bus rijden ze door de Noordwaard. De Japanse delegatie wil alles weten over dit succesvolle waterveiligheidsproject.

Waterexpert Vincent Beijk

Droge zomers

Op donderdagochtend 15 maart 2018 is waterexpert Vincent Beijk onderweg naar Dordrecht voor de jaarlijkse startbijeenkomst van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. Met in totaal zo'n 25 vertegenwoordigers bereiden ze zich voor op het droogteseizoen van 1 april tot 1 oktober.

Waterexpert Carina Verbeek

Bo zoekt het uit!

Het is woensdagochtend, waterexpert Carina heeft een afspraak met een groep trainees. Ze doen sinds maandag mee aan de Rijkswaterstaat Trainee Trophy en werken aan een opdracht over bodemdaling versus waterkeren. Donderdag moet die af zijn. Zodra Carina aankomt, vuren ze direct allerlei vragen op af. De druk is duidelijk hoog!

Waterexpert Harold van Waveren

Help, de zeespiegel stijgt!

Rotterdam, 4 juni. Namens Rijkswaterstaat is waterexpert Harold van Waveren op de Gebiedsconferentie van het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden. Om 15.15 uur betreedt Peter Kuipers Munnike het podium voor de aftrap van ons gezamenlijke optreden.