Metingen

Voor Rijkswaterstaat is het van essentieel belang om op de hoogte te zijn van onder andere het waterpeil, de waterkwaliteit van grote wateren en de waterstanden en -afvoeren in ons land.

Door te meten hoe het ervoor staat met ons water, kunnen we adequaat reageren als dat nodig is.

Meer over meten

We meten de waterkwaliteit en de waterkwantiteit van onder andere onze rivieren. Wat we meten, waarom we dat doen, en hoe we dat doen, leest u op de pagina Meten bij Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat Standaard Voorschriften

De Rijkswaterstaat Standaard Voorschriften (RWSV's) zijn regels die gebruikt worden voor het uitvoeren van metingen.

Kenmerkende waarden

Op basis van onze meetgegevens berekenen we gemiddelden, ook wel kenmerkende waarden genoemd, van waterstanden en -afvoeren in ons land.

Actuele waterdata

Zoekt u actuele metingen en verwachtingen op het gebied van onder andere waterhoogte, golfhoogte en waterkwaliteit? Bezoek dan onze pagina Waterdata en waterberichtgeving.

Onderliggende pagina