Droogte en watertekort Nederland

Ook in ons 'natte' Nederland komt droogte voor. Als er simpelweg minder water is dan dat we nodig hebben, spreken we van een watertekort. Dit kan zorgen voor verschillende problemen. Rijkswaterstaat en de waterschappen houden de waterstanden daarom het hele jaar door nauwlettend in de gaten en nemen waar nodig maatregelen.

Verdeling water bij droogte

Bij droogte verdelen we het water uit de rivieren zo goed mogelijk onder alle watergebruikers. Dat doen we via sluizen, stuwen en pompgemalen.

Voldoende en schoon water

Een belangrijke taak van Rijkswaterstaat is zorgen voor een goede waterkwaliteit van de waterwegen in Nederland. Zeker in tijden van droogte.

Maatregelen scheepvaart

De scheepvaart heeft last van een lage waterstand in rivieren. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de effecten te beperken.

Nieuws over droogte

Op de pagina nieuws over droogte vindt u een overzicht van nieuws- en persberichten over droogte in Nederland.

Droogteseizoen in Nederland

Jaarlijks begint op 1 april in ons land het droogteseizoen. Rond die tijd stijgen de watertemperaturen en gaan bomen en planten weer sneller groeien. De vraag naar water en daarmee de kans op watertekorten neemt dan toe. Er is een watertekort als er minder water is dan nodig. Bijvoorbeeld als er in Nederland weinig regen valt en er ook weinig water via de Rijn en Maas ons land binnenkomt.

Ook buiten het droogteseizoen (oktober tot maart) kan er sprake zijn van waterschaarste, maar die kans is minder groot.

Water vasthouden voor de zomer?

We worden vaak gevraagd waarom we in de winter het vele water niet vasthouden voor de zomer. Daar is niet genoeg ruimte voor. Wel benutten we alle beschikbare capaciteit om water op te slaan. Dit doen we bijvoorbeeld in bergingsgebieden zoals de uiterwaarden en het IJsselmeer.

In het IJsselmeer slaan we ruim voor de zomer extra water op. In het najaar laten we het water weer zakken, om zo het risico op overstromingen te beperken. We willen niet dat midden in het storm- en hoogwaterseizoen onze bergingsgebieden al helemaal gevuld zijn met water. We hebben deze gebieden hard nodig om bij hoogwaterpieken water op te vangen.

Regionale verschillen

We zijn voor de watervoorziening afhankelijk van regenwater en van de wateraanvoer vanuit de Rijn en de Maas. De rivieren voeren water (smeltwater en neerslag) aan uit andere landen. Het rivierwater stroomt naar de lager gelegen delen van Nederland. We kunnen het dus niet zomaar overal heen leiden. 

Niet op alle plaatsen in Nederland valt evenveel neerslag. Het neerslagpatroon kan jaarlijks variëren. De aanpak van droogte verschilt daarom per regio en van jaar tot jaar. Het beschikbare water proberen we zo goed mogelijk te verdelen.

  • De hoge zandgronden zijn volledig afhankelijk van regenwater; het rivierwater kan deze gebieden niet bereiken. Dit zijn vooral de gebieden in het zuiden en oosten van Nederland en in Zeeland. Het beschikbare water moet dus worden vastgehouden of bespaard. Waterschappen kunnen bijvoorbeeld een beregeningsverbod instellen voor boeren.
  • In het gestuwde deel van de Maas en de Nederrijn kunnen we het waterpeil beïnvloeden met onze stuwen, sluizen en pompgemalen.
  • Bij droogte kan in West-Nederland en het IJsselmeer verzilting optreden. Door minder vaak te schutten proberen we het zoete water zo veel mogelijk vast te houden. Een ander voorbeeld is het bellenscherm in het Amsterdam-Rijnkanaal: dat zorgt ervoor dat het zoete water zo veel mogelijk gescheiden blijft van het meer verzilte water van het Noordzeekanaal.

Droogtemonitor

Meer informatie over de actuele situatie rondom droogte leest u in de Droogtemonitor:

Naar de Droogtemonitor

Podcast droogte en watertekorten

Nederland warmt op. En er valt in sommige jaren véél minder regen, zowel hier, als over de grens, waardoor ook de grote rivieren minder water inbrengen. Het gevolg: droogte en watertekorten. Maar water hebben we nodig! Om te drinken, voor de landbouw, voor de natuur, maar ook om het zoute zeewater terug te dringen. Hoe gaan we om met dit nieuwe probleem? Dat is een grote opgave voor Rijkswaterstaat.

Vincent Beijk werkt dagelijks tegen droogte en vertelt Botte Jellema alles over zijn werk. Luister hieronder naar de podcast.

Podcast Droog droger droogst

Water hebben we nodig. Om te drinken, voor de landbouw, voor de natuur, maar ook om het zoute zeewater terug te dringen. Hoe gaan we om met droogte en watertekort?