Winter op de vaarweg

Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan een vlotte en veilige doorstroming van het scheepvaartverkeer op de grote vaarroutes in Nederland. ’s Winters kan ijsvorming de binnenvaart ernstig belemmeren. Daarom nemen we bij langdurig strenge vorst extra maatregelen.

We houden bijvoorbeeld het water bij sluizen in beweging met luchtbellen, zodat de sluisdeuren niet vastvriezen en schepen gewoon kunnen passeren. En bij ijsvorming in kanalen, rivieren en meren zetten we waar nodig ijsbrekers in. We markeren steeds meer vaarwegen met speciale boeien: ijssparren die bestand zijn tegen de kracht van het ijs en zijn uitgerust met zonnecellen.

Ongehinderd doorvaren

Door deze maatregelen kan de binnenvaart ook in de winter ongehinderd doorvaren. En dat merkt u ook als weggebruiker. Met 1 standaard containerschip verdwijnen 100 vrachtwagens van de weg. Zo houden we Nederland beter bereikbaar en bieden we ruimte voor economische groei.