Planning en aanpak

Planning en aanpak

Rijkswaterstaat onderhoudt de kust doorlopend. Op deze pagina vindt u de geplande werkzaamheden tot en met 2021.

Bekijk de overzichtskaarten met daarop de verschillende locaties waar we kustonderhoud gaan uitvoeren.

Planning

Planning kustonderhoud per gebied
WanneerWaarWat
Waddenkust
Augustus - december 2021
Vlieland-MiddenOnderhoud zeebodem
Maart - september 2021
Texel-NoordOnderhoud zeebodem
Maart - december 2021
Texel-MiddenOnderhoud zeebodem
April - juni 2021
Texel-ZuidwestOnderhoud strand
Hollandse kust
December 2020 - maart 2021
JulianadorpOnderhoud strand
2021 - 2022
NoordwijkOnderhoud zeebodem
2021 - 2022
WassenaarOnderhoud zeebodem
Deltakust
Februari - juni 2021Goeree-NoordwestOnderhoud strand
September - december 2021Schouwen-WestOnderhoud strand
2021 - 2022Noord-BevelandOnderhoud strand
2021 - 2022Breezand
Onderhoud strand
Maart - juni 2021Westkapelle - ZoutelandeOnderhoud strand
Voorjaar - najaar 2021Dishoek - VlissingenOnderhoud strand

Aanpak

Elke 4 jaar stelt Rijkswaterstaat een plan op voor het onderhoud aan de Nederlandse kust. We voeren deze plannen in 5 jaar tijd uit. Om te bepalen waar onderhoud nodig is, meten we de ligging van de kustlijn. Deze gegevens vergelijken we met de basiskustlijn. Als de kust op een plek afneemt en kleiner wordt dan deze basiskustlijn, dan is op die locatie onderhoud nodig en brengen wij dus zand aan.

Ieder jaar bekijken we op basis van kustmetingen of er nog aanvullingen of wijzigingen nodig zijn. Soms voegen we plekken toe, als blijkt dat ook daar onderhoud nodig is. Ook kan het onderhoud op geplande locaties aangepast worden, bijvoorbeeld omdat er meer of minder zand nodig is.

Een toelichting op het kustonderhoud en de resultaten van diverse onderzoeken over de effecten van het kustonderhoud zijn te vinden op Helpdesk Water.

Strand maken voordat het verdwijnt

RWS reporter Bart Kuijpers stelt zichzelf de vraag: “Zonder kustwerkzaamheden verdwijnt het strand, Hoe dan?!”. Tijdens een gesprek met expert Gert Jan Harpe beantwoordt hij deze en meer vragen over het verdwijnende Nederlandse strand én wat RWS doet om dit te voorkomen.

BART KUIJPERS: Ik ben hier vandaag op Ameland, even lekker uitwaaien. Maar door werkzaamheden mag ik een deel van het strand niet op. Ik heb hier een afspraak met Gert Jan Harpe van Rijkswaterstaat en hij weet alles over het onderhouden van de Nederlandse kust. Want zonder al deze werkzaamheden verdwijnt het strand. Hoe dan? (In 3D-letters verschijnt: #hoedan?! Op het strand staat een bord dat waarschuwt voor drijfzand. Bart trekt een oranje hesje aan en zet een veiligheidshelm op.) OPGEWEKTE MUZIEK BART: Gert Jan, jullie zijn flink bezig hier. Wat doen jullie hier eigenlijk precies? GERT JAN HARPE: Ja, Bart, we zijn hier bezig met het beschermen van het eiland Ameland. Hier is veel zand weggeslagen de laatste jaren en nu, door middel van zandwinning vanuit de Noordzee wordt dat via schepen naar de kust gebracht en brengen we het hier op het strand aan om het weer veiliger te maken. (Aldus Gert Jan Harpe. Grote machines verdelen het nieuwe zand over het strand. Een plukje duingras.) DE OPGEWEKTE MUZIEK SPEELT VERDER BART: Ik zag net dat dit gebied is afgezet. Waarom is dat precies? Dit is voor de veiligheid, want we brengen hier zand en water aan en daardoor kunnen nog gebieden ontstaan waar je dus drijfzand houdt. Zoals hier eigenlijk. Ja, je voelt het al onder je voeten. Ja, we zakken weg en zie er nou maar eens uit te komen. (Her en der op het strand liggen grote, metalen buizen.) Hé, Gert Jan, waar zijn die buizen voor? (Een auto van Rijkswaterstaat rijdt over het strand.) VROLIJKE MUZIEK GERT JAN: Kijk, hier zien we een buis die het zand gelijkmatig transporteert richting het strand, drie kilometer verderop. Ah, dus daar zijn die buizen voor. En het kustonderhoud doen we niet alleen hier, maar ook op zee. Wat gaat hier zo meteen gebeuren? We hebben vandaag gezien hoe we die strandsuppletie aanleggen. Het schip achter ons ligt nu nog gekoppeld en brengt een nieuwe lading zand weer naar het strand toe maar straks als die los is, dan zal die gaan rainbowen waarbij die dus het zand-watermengsel tachtig meter voor zich uit spuit. BART: Waarom doet hij dat? Door zandbanken aan te brengen onder water waardoor dat de golven en stroming gebroken worden krijgen we minder afkalving van de stranden zelf. BART: Het opspuiten van dat zand wat betekent dat eigenlijk voor het leven op de bodem van de Noordzee en voor het duingebied erachter? Rijkswaterstaat heeft ecologie hoog in het vaandel dus we doen ook onderzoeken naar de effecten van die zandwinning maar we houden ook rekening met de natuurgebieden hierachter met broedvogels, maar ook bijvoorbeeld met de zeehonden die liggen dus ook op het strand. BART: Dat lijkt me een mooie afsluiting. Tot de volgende aflevering van 'Hoe dan?!'. Later. (In 3D-letters verschijnt: #hoedan?! Het Nederland

Hoe wordt het kustonderhoud uitgevoerd?

Er zijn 3 vormen van kustonderhoud:

  • Onderhoud op het strand
  • Onderhoud op de zeebodem
  • Onderhoud aan een zeegeul

Onderhoud op het strand

Bij strandonderhoud maken wij het strand hoger en breder door het opspuiten van zand op het strand. Het baggerschip pompt vlak voor de kust het zand via een lange pijpleiding naar het strand. Bulldozers verdelen dit zand over het strand.

Het baggerschip pompt vlak voor de kust het zand via een lange pijpleiding naar het strand. Bulldozers verdelen dit zand over het strand.

Onderhoud op de zeebodem

Bij onderhoud op de zeebodem brengen wij zand aan op de zeebodem vlak voor de kust, op een diepte van 5 tot 8 m. Een baggerschip stort het zand op de zeebodem in de vorm van een zandbank. Deze zandbank breekt de golven. Door de stroming en wind beweegt het zand vervolgens langzaam richting de kust, zodat deze groeit.

Een baggerschip stort het zand op een diepte van 5 tot 8 m op de zeebodem in de vorm van een zandbank. Deze zandbank breekt de golven. Door de stroming en wind beweegt het zand vervolgens langzaam richting de kust, zodat deze groeit.

Onderhoud aan een zeegeul

Door stromingen in de zee ontstaan er diepe geulen in de zeebodem. Soms liggen deze geulen dichtbij de kust en verplaatsen ze zich langzaam richting het strand. Hierdoor kan de kust verzwakken. Om dit te voorkomen, wordt de geul gedeeltelijk opgevuld met zand.

Een baggerschip stort onder water zand in de geul, tegen de zijwand. Hierdoor wordt de geul gedeeltelijk opgevuld.

Ontwikkeling kustlijn

In de onderstaande kaart kunt u per kustvak zien hoe de Nederlandse kust zich ontwikkelt ten opzichte van de basiskustlijn.

De getoonde kaart is de Kustlijnkaart 2021.

Klik op het >-teken om de legenda te bekijken (aan de linkerbovenkant van de kaart).

Open ingesloten pagina

Rapporten Kustlijnkaarten

De resultaten van de metingen verschijnen jaarlijks ook in het Kustlijnkaartenboek. In deze rapporten staan de toetsingsresultaten per kustvak en de bijbehorende kustlijnkaarten. Raadpleeg het rapport Kustlijnkaarten 2021 en oudere kustlijnrapporten.