Planning en aanpak

Planning en aanpak

Rijkswaterstaat onderhoudt de kust het hele jaar door. Wel houden we bij het uitvoeren van kustonderhoud rekening met de seizoenen. Zo werken we in juli en augustus niet op het strand vanwege strandrecreatie. Ook houden we rekening met de diverse broed- en zoogseizoenen van bijvoorbeeld zeehonden en broedende vogels op het strand en in de duinen.

Bij het uitvoeren van kustonderhoud houden we rekening met de seizoenen. Zo werken we in juli en augustus niet op het strand vanwege strandrecreatie. Ook houden we rekening met de diverse broed- en zoogseizoenen van bijvoorbeeld strandbroeders en zeehonden.

In de planning hieronder vindt u de geplande werkzaamheden tot en met 2023. Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op de pagina Waar werken we?

Of bekijk de overzichtskaarten met daarop de verschillende locaties waar we kustonderhoud gaan uitvoeren.

Planning

Planning kustonderhoud per regio
WanneerWaarWat
Waddenkust
2023
Ameland-WestOnderhoud strand
2023
Vlieland Oost Havenstrand
Onderhoud strand
September - najaar 2022
Texel-NoordOnderhoud strand
Najaar 2022 - april 2023
Texel-MiddenOnderhoud strand
Hollandse kust
Najaar 2023
CallantsoogOnderhoud strand
November 2022 - voorjaar 2023
Hondsbossche duinen (Petten en Camperduin)
Onderhoud strand
Mei 2022 - medio 2024
HeemskerkOnderhoud zeebodem
Oktober 2021 - eind 2022
NoordwijkOnderhoud zeebodem
September 2022 - voorjaar 2023KatwijkOnderhoud strand
Voorjaar 2023
ScheveningenOnderhoud strand
Deltakust
Voorjaar 2023Westkapelse ZeedijkOnderhoud strand
Maart - oktober 2023OostgatOnderhoud zeebodem
Voorjaar 2023Nieuwvliet-GroedeOnderhoud strand

Waarom staan bij sommige werkzaamheden alleen jaartallen in de planning?

De werkzaamheden voor het kustonderhoud zijn ingepland tot 2024 (suppletieprogramma 2020-2023). Van sommige zandsuppleties is nog niet bekend wanneer ze precies uitgevoerd worden. Zodra bekend is wanneer de opdracht gegund is aan een aannemer en deze met de werkzaamheden kan beginnen, komt dat in de tabel hierboven te staan.

De werkzaamheden zijn erg weersafhankelijk. Bij veel wind of hoge golven kan er niet worden gewerkt. Dit is vooraf niet in te schatten en mede daarom is de planning een indicatie.

Rijkswaterstaat geeft opdrachtnemers de tijd om de werkzaamheden uit te voeren in een periode van 2 jaar. Dit geeft de baggerbedrijven de mogelijkheid het werk zo efficiënt mogelijk in te plannen vanwege de beschikbaarheid van materieel en schepen. Dit betekent lagere kosten voor het onderhouden van de kust.

Aanpak: waar is extra zand nodig?

Elke 4 jaar stelt Rijkswaterstaat een plan op voor het onderhoud aan de Nederlandse kust. We voeren deze plannen in 5 jaar tijd uit. Om te bepalen waar de zeebodem of het strand onderhoud nodig hebben, meten we de jaarlijks de kust. Deze gegevens vergelijken we met de ‘Basiskustlijn’. Dit is geen echte lijn, maar de hoeveelheid zand die er op een locatie nodig is om de kust veilig te houden. Als er op een bepaalde plek minder zand ligt dan nodig om deze Basiskustlijn te behouden, dan brengen wij daar extra zand aan.

Ieder jaar bekijken we op basis van kustmetingen of er nog aanvullingen of wijzigingen nodig zijn. Soms voegen we locaties toe, als blijkt dat ook daar onderhoud nodig is. Ook kan het onderhoud op geplande locaties aangepast worden, bijvoorbeeld omdat er meer of minder zand nodig is.

Wat zegt de breedte van het strand over de kustveiligheid?

Door de wind, zee en stroming verdwijnt er zand van het strand. Hoewel het er misschien zorgwekkend uitziet, zegt de breedte van het strand niet direct iets over de veiligheid van de kust. In onderstaande video leggen we uit wanneer Rijkswaterstaat wel en niet ingrijpt.

(Beeldtitel: O, zit dat zo! Een animatie. Hoge golven rollen het strand op. Voice-over:) LEVENDIGE MUZIEK VOICE-OVER: Storm aan de kust. Mijn hemel, wat gaat dat tekeer. (Een man vist.) Ja, niet zo handig om juist nu te gaan vissen. Hé, ho, maar wacht even. Het strand is zo goed als verdwenen. Doe toch iets, want als de volgende storm komt... Hooo! Hé, een vis. Oké, voor we in paniek raken laten we even kijken wat er nu eigenlijk precies gebeurt. Kijk, de storm heeft zand mee het water in getrokken en dat heeft een flink stuk van het strand gehaald. Maar daar kan het gelukkig wel tegen. Als het water weer rustig is vullen golven en vloed het zand namelijk gewoon weer aan. En de wind helpt ook een beetje mee. De kringloop van het zand maakt onze kust veerkrachtig. (De visser staat met z'n hengel op een boot.) Het ziet er dus anders uit, maar echt gevaarlijk is het nog lang niet. (De visser fronst.) Echt niet! Rijkswaterstaat houdt het voor ons allemaal nauwkeurig in de gaten. Elk jaar meten we de hele kust, onder en boven water. Dus als er niet genoeg zand bij komt, dan grijpen we in. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/kustonderhoud. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2020.) DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN STOPT DAN

Ontwikkeling kustlijn

In de onderstaande kaart kunt u per locatie zien hoe de Nederlandse kust zich ontwikkelt ten opzichte van de Basiskustlijn.

De getoonde kaart is de Kustlijnkaart 2022.

Klik op het >-teken om de legenda te bekijken (aan de linker bovenkant van de kaart).

Basiskustlijn

In 1990 is besloten dat de kustlijn niet verder landwaarts mag verschuiven. Zo is de Basiskustlijn bepaald. Als uit kustmetingen blijkt dat op een bepaalde plek de kust smaller is dan deze Basiskustlijn, kijken we of onderhoud nodig is. De Basiskustlijn is sinds 1990 een aantal keer aangepast, bijvoorbeeld op plekken waar de kust versterkt en uitgebouwd is.

Rapporten Kustlijnkaarten

De resultaten van de metingen (die we per boot of vliegtuig uitvoeren) en toetsingen verschijnen jaarlijks ook in het Kustlijnkaartenboek. In deze rapporten staan de toetsingsresultaten per kustvak (deel van de kustlijn) en de bijbehorende kustlijnkaarten. Raadpleeg het rapport Kustlijnkaarten 2022 en oudere kustlijnrapporten.