Doelen en resultaten

Onze stranden en duinen vormen onze belangrijkste bescherming tegen de zee. Door stormen en hoogwater verdwijnt er zand in zee, waardoor we jaarlijks kustonderhoud moeten uitvoeren door zand aan te brengen op de kust.

De afgelopen jaren hebben we de duinen en dijken langs de kust extra versterkt, zodat ons land goed beschermd is. Door de stijging van de zeespiegel en bodemdaling moeten we blijven nadenken over nieuwe manieren om onze kust ook na 2050 te onderhouden.

Doel

Het doel van Kustgenese 2.0 is kennis ontwikkelen, zodat we een besluit kunnen nemen over toekomstig beleid en beheer van de Nederlandse kust. Dit doel komt voort uit het Deltaprogramma, waarin de keuze is gemaakt dat de kust moet meegroeien met de zeespiegelstijging en dat we pilotprojecten willen uitvoeren om kennis te ontwikkelen over onderhoud van de Nederlandse kust na 2050.

Onderzoek

We hebben onderzocht hoeveel zand op lange termijn nodig is, waar en wanneer het zand nodig is en hoe we het zand het best kunnen neerleggen. We hebben inzicht verkregen in de volgende vragen:

  • Hoeveel zand moeten we aanbrengen zodat de kust meegroeit met de zeespiegelstijging?
  • Welke delen van de kust moeten we versterken?
  • Hoe gebruiken mensen de kust en hoe ontwikkelt dit gebruik zich? Hoe kunnen we daar slim mee om gaan?
  • Hoe en wanneer verandert de hoeveelheid zand die we moeten aanbrengen?
  • Kunnen we beter enkele grote zandstortingen uitvoeren in plaats van elke 5 jaar meerdere kleine stortingen te doen?

Resultaten

In 2021 is Kustgenese 2.0 afgerond en hebben we de volgende producten opgeleverd:

  1. Een beleidsadvies aan Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  2. Onderzoeksrapporten deelprojecten
  3. Bevindingen pilotsuppletie buitendelta Amelander Zeegat
  4. Aanbevelingen voor onderzoeksprogramma 2021-2028
  5. Een netwerk van experts op het gebied van kustonderzoek