Nieuwe Waterweg: herstel leefgebied landtong Rozenburg

Waarom

  • Het water rond de landtong Rozenburg aan de zuidoever van de Scheur is nu te diep voor veel planten- en vissensoorten.
  • Daarom leggen we langsdammen aan. Het gebied tussen de langsdam en de oever wordt opgehoogd en ingericht met kreken.
  • Hierdoor ontstaan er verschillende waterdieptes. Dit zorgt voor een aantrekkelijker leefgebied

Hoe

langsdammen aanleggen en verondiepen, zodat gebied droogvalt bij laagwater

Heb ik last van de werkzaamheden?

We proberen de werkzaamheden zoveel mogelijk vanaf het water uit te voeren en daarmee hinder te beperken.

Wat gaan we doen?

Landtong Rozenburg aantrekkelijker voor (water)planten en –dieren.

In het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) leggen we bij de landtong Rozenburg 3 km langsdammen aan. Langsdammen zijn dammen die gedeeltelijk boven water zichtbaar zijn. Ze lopen evenwijdig aan de oever en breken onder andere de golfslag van de schepen.

Tussen de langsdammen en de landtong (oever) ontstaat dan een plek waar het water rustiger stroomt, maar waar de getijden wel zichtbaar zijn. Dit is een aantrekkelijke omgeving voor planten en dieren. Hier hebben de vissen een plek om uit te rusten. Doordat de vissen een luwe plek hebben, zullen ze meer energie hebben om verder landinwaarts te kunnen zwemmen.

Een goede variatie aan planten en dieren in, op en aan het water zorgt voor een goede waterkwaliteit en dat is precies wat de KRW als doel heeft. De aanleg van langsdammen valt onder het project Groene Poort. Dit project is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf Rotterdam en het WereldNatuurFonds.

Langsdammen

Achter de langsdammen worden plekken ingericht met kreken. In de kreken is het water dieper. Die variatie in waterdieptes maakt het aantrekkelijk voor verschillende soorten (water)planten en -dieren.

Najaar 2022 is op de eerste locatie als proef 10.000 m3 grond van de bodem van de Nieuwe Waterweg (bij Maassluis) gebruikt om natuur aan te leggen. Daar moet er juist grond weggegraven worden om het water diep genoeg te houden voor de schepen.

In 2022 is opnieuw grond, ongeveer de inhoud van ongeveer 500 kiepwagens opgespoten. Zo houden we het zand en slib vast waarop natuur zich kan ontwikkelen

Hoe de natuur zich ontwikkelt volgt Deltares samen met de Wageningen University & Research in een monitoringsprogramma.

Wanneer

Klaar: 2027
2020 - 2024

Aanleg dam gemaakt van oude rioolbuizen van de gemeente Rotterdam

2023 - 2025

Rotterdam Reefblokken: pilot met gemeente Rotterdam, Boskalis, Reefy en Rijkswaterstaat waarin reefblokken worden getest

2023 - 2024

Planuitwerking voor 4 km langsdammen in de nieuwe waterweg

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk de planning

Nieuws

Onderliggende pagina's