Scheur: herstel leefgebied landtong Rozenburg

Scheur: herstel leefgebied landtong Rozenburg

Waarom

  • Het water rond de landtong Rozenburg aan de zuidoever van de Scheur is nu te diep voor veel planten- en vissensoorten.
  • Daarom leggen we langsdammen aan en verondiepen het gebied erachter, zodat het droogvalt bij laagwater.
  • Hierdoor wordt het water minder diep en ontstaat er een aantrekkelijker leefgebied.

Hoe

langsdammen aanleggen en verondiepen zodat gebied droogvalt bij laagwater

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee, er is geen overlast bekend.

Wanneer

Gereed: 2027
2015-2027 Het project is in uitvoering en wordt in fases aangelegd

Bekijk de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Wat

Europese Kaderrichtlijn Water

We richten de landtong opnieuw in in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water, die sinds 2000 van kracht is. Alle waterbeheerders, waaronder Rijkswaterstaat, moeten ervoor zorgen dat de oppervlakte- en grondwaterkwaliteit in 2015 in heel Europa op orde is. Zowel chemisch (geen aanwezigheid verontreinigende stoffen) als ecologisch (gezond leefklimaat planten en dieren).

Het herstel van het leefgebied Landtong Rozenburg valt onder het project Groene Poort en gebeurt in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam en WNF.

Nieuws

  • Proef: dam van oude rioolbuizen bij Rozenburg

    Interview 18 november 2019
    Een dam van hergebruikt materiaal biedt waterleven bij Landtong Rozenburg een veilige plek. Een test moet uitwijzen of oude rioleringsbuizen hiervoor geschikt...

Meer nieuws

Onderliggende pagina's