Scheur: herstel leefgebied landtong Rozenburg

Scheur: herstel leefgebied landtong Rozenburg

Waarom

  • Het water rond de landtong Rozenburg aan de zuidoever van de Scheur is nu te diep voor veel planten- en vissensoorten.
  • Daarom leggen we langsdammen aan en verondiepen het gebied erachter, zodat het droogvalt bij laagwater.
  • Hierdoor wordt het water minder diep en ontstaat er een aantrekkelijker leefgebied.

Hoe

langsdammen aanleggen en verondiepen, zodat gebied droogvalt bij laagwater

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee, er is geen overlast bekend.

Wanneer

Klaar: 2027
2015-2027 Het project is in uitvoering en wordt in fases aangelegd

Bekijk de planning

Deze planning kan nog veranderen.

Wat

Europese Kaderrichtlijn Water

We richten de landtong opnieuw in, in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze is sinds 2000 van kracht. Alle waterbeheerders, waaronder Rijkswaterstaat, moeten ervoor zorgen dat de oppervlakte- en grondwaterkwaliteit in 2015 in heel Europa op orde is. Zowel chemisch (geen aanwezigheid verontreinigende stoffen) als ecologisch (gezond leefklimaat planten en dieren).

Het herstel van het leefgebied Landtong Rozenburg valt onder het project Groene Poort. Het project gebeurt in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam en WNF.

Nieuws

Onderliggende pagina's