Projectenoverzicht water

Projectenoverzicht water

Hieronder staat een overzicht van alle actuele waterprojecten die in opdracht van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd.

Zoek naar projecten


Er zijn 84 projecten gevonden.

Buitenhaven IJmuiden: verwijderen baggerspecie Averijhavendepot

We verwijderen baggerspecie uit het Averijhavendepot in de gemeente Velsen om het gebied klaar te maken voor de ontwikkeling van de Energiehaven.

Merwedekanaal: reparatie deuren en vervolgrenovatie Koninginnensluis

We voeren een versnelde renovatie uit aan de scharnieren van de ebdeuren van de Koninginnensluis. In de tweede fase pakken we meer onderdelen aan.

Onderhoud aan schuifaanslagen Oosterscheldekering

Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan de schuifaanslagen, zijaanslagen en schuiven van de Oosterscheldekering en maakt deze onderdelen weer toekomstbestendig.

Inspecties aan 10 bruggen in Zeeland

Vooruitlopend op het grote onderhoud aan de Zeeuwse Rijksbruggen, voeren we van december 2020 tot mei 2021 inspecties uit.