Projectenoverzicht water

Projectenoverzicht water

Hieronder staat een overzicht van alle actuele waterprojecten die in opdracht van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd.

Zoek naar projecten


Er zijn 70 projecten gevonden.

Waddenzee: dijkversterking Vlieland

De Omringdijk op Vlieland voldoet niet aan de veiligheidseisen. We versterken de dijk zodat Vlieland beschermt blijft.

Julianakanaal: renovatie brug Urmond

Brug Urmond is toe aan een opknapbeurt. Daarom onderzoekt Rijkswaterstaat wat de beste manier is om de brug over het Julianakanaal aan te pakken.

Merwedes: herstel leefgebied Woelse Waard en Dalemse Gat

We herstellen bij de Merwedes de natuurgebieden Woelse Waard en Dalemse Gat. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit.

Eemskanaal: afronding werkzaamheden vervangen damwanden

De dijk langs het Eemskanaal wordt versterkt. We plaatsen damwanden, zodat de dijk veilig is. Hierdoor beschermen we de omgeving en zorgen we voor een goede doorstroming.

Afgedamde Maas: bescherming waterwinning Brakel

Van het water uit de Afgedamde Maas wordt drinkwater gemaakt. Rijkswaterstaat zorgt voor een goede waterkwaliteit en daardoor een veilige waterwinning.

Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg: aanleg getijdenparken

We zorgen met de aanleg van getijdenparken voor een betere leefomgeving voor dieren en planten en meer waterveiligheid.

Samen werken aan een bereikbaar Zuid-Holland

We renoveren en vervangen een flink aantal tunnels, bruggen en viaducten in de provincie Zuid-Holland voor een vlotte en veilige doorstroming.

Waddenzee

De Waddenzee is een uniek (natuur)gebied. Rijkswaterstaat zorgt onder meer voor bereikbaarheid en bescherming van de Waddeneilanden. Lees er hier meer over.

Waddenzee: verbetering verbinding Ameland

Het wad bij Ameland wordt hoger en droger. We werken aan een een betere bereikbaarheid van Ameland.

Noordzee: project geluidsmonitoring (JOMOPANS)

Het doel van project JOMOPANS is om een kader te ontwikkelen voor een volledig operationeel monitoringsprogramma voor omgevingsgeluid in de hele Noordzee.