Projectenoverzicht water

Projectenoverzicht water

Hieronder staat een overzicht van alle actuele waterprojecten die in opdracht van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd.

Zoek naar projecten


Er zijn 84 projecten gevonden.

Wilhelminakanaal: herbouw Sluis II en afbouw nieuwe Sluis III

Door het Wilhelminakanaal breder en dieper te maken en een nieuwe sluis te bouwen, kunnen er grotere schepen passeren.

Onderhoud aan de Oosterscheldekering

Rijkswaterstaat onderhoudt de Oosterscheldekering voortdurend. Zo zorgen we ervoor dat de waterkering veilig en optimaal blijft functioneren.

Oosterscheldekering: conserveren stalen constructies en schuiven

We voorzien de constructie van de cilinders en schuiven van de Oosterscheldekering van een nieuwe beschermende verflaag.

#
Kustonderhoud

De duinen en stranden zijn onze belangrijkste bescherming tegen de zee. Door nieuw zand aan te brengen, blijft de kustlijn op natuurlijke wijze intact.

Maaswerken

We voorkomen met Maaswerken dat de Maas overstroomt. Doordat we de Maas op verschillende plekken meer ruimte geven, ontstaat 1800 ha nieuwe natuur.

Zandmotor: natuurlijke kustbescherming

De Zandmotor is een kunstmatig schiereiland van zo'n 128 ha tussen Hoek van Holland en Scheveningen, dat ons beschermt tegen de zeespiegelstijging. Lees meer.

Planning en procedure

Hier vindt u de planning van en de procedure rond de werkzaamheden aan de Afsluitdijk.

Nederrijn en Lek: renovatie stuwensemble

De stuwen in de Nederrijn en de Lek verdelen het rivierwater over de Nederrijn en Lek en de IJssel. Een grootschalige renovatie is nodig.

Boven-IJssel: voorgenomen aanleg overnachtingshaven Giesbeek-Valeplas

We leggen een nieuwe haven aan, omdat er te weinig overnachtingsplaatsen zijn voor binnenvaartschippers op de Boven-IJssel.

IJsselmeergebied: zoetwatervoorraad op peil

We maken nieuwe afspraken over de waterstanden in het IJsselmeer, zodat we ook in tijden van droogte over voldoende zoet water kunnen beschikken.