Vuurtoren Westkapelle

Waarom

  • Vuurtoren Westkapelle heeft scheuren in de vloer en de wanden.
  • We willen de cultuurhistorische waarde en de levensduur van de gietijzeren vuurtorens behouden.
  • Daarom renoveren we de vuurtoren.

Hoe

onderzoeken van oplossingen en renoveren vuurtoren Westkapelle

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden zorgen voor weinig tot geen hinder voor de omgeving. Als de werkzaamheden starten, vindt u op deze pagina meer informatie. Omwonenden worden via bewonersbrieven geïnformeerd over de werkzaamheden.

Scheurvorming vuurtoren Westkapelle

De vuurtoren Westkapelle heeft dezelfde bouw als vuurtoren Lange Jaap en vuurtoren Scheveningen. Ook in vuurtoren Westkapelle is scheurvorming in de wanden en vloeren aanwezig. Deze scheuren zijn in kaart gebracht met een nulmeting. Momenteel is de vuurtoren na onderzoek en tijdelijke maatregelen weer opengesteld voor publiek.

Doelen en resultaten

De bedoeling is om in 2024 in fasen te starten met de renovatie, waarbij de vuurtoren Westkapelle na de uitvoering opnieuw:

  • dient als nationaal monument
  • veilig toegankelijk is voor mensen in functie
  • veilig te benaderen en (mogelijk) te betreden is vanuit de omgeving
  • als baken dient in de omliggende gemeenschappen
  • geschikt is voor onderzoeksapparatuur
  • met regulier onderhoud in stand wordt gehouden