Pannerdensch Kanaal: verlaging van kribben en oevers

Waarom

  • Het Pannerdensch Kanaal stroomt niet goed door bij hoogwater. Hierdoor is het rivierengebied gevoelig voor overstromingen.
  • We verlagen kribben en oevers, zodat het water makkelijker weg kan stromen.
  • Zo loopt de waterstand niet onnodig hoog op en wordt het riviergebied veiliger.

Meer doelen en resultaten

Hoe

5 cm

daalt straks de waterstand

kribben en oevers worden verlaagd

Heb ik last van de werkzaamheden?

Er is nog geen concrete hinder bekend. Het is nog onduidelijk of de werkzaamheden op het land of water worden uitgevoerd.

Wanneer

Klaar: 2023/2024
2023 - 2024

Gereed

Bekijk de hele planning

Deze planning kan nog veranderen.

Video: belang voor de waterhuishouding

Het Pannerdensch Kanaal is een cruciale schakel binnen de Nederlandse waterhuishouding. Onderstaande video vertelt hoe we het water verdelen en zorgen voor hoogwaterveiligheid, voldoende schoon water, vlot en veilig varen en natuur.

Beeldtitel: Rivierbeheer bij het Pannerdensch Kanaal. Voice-over:) MYSTERIEUZE MUZIEK VOICE-OVER: De Rijn stroomt bij Spijk ons land binnen. Na ongeveer 11 km, ter hoogte van het Gelderse dorp Pannerden splitst de Boven-Rijn zich in de Waal en het Pannerdensch Kanaal. Dit is een historisch punt. In de 18e eeuw was er nauwelijks sprake van rivierbeheer. Er was geen controle over de waterstanden. Regelmatig zorgden overstromingen voor veel slachtoffers in het rivierengebied. Om de waterverdeling bij hoogwater te reguleren werd in 1798 Rijkswaterstaat opgericht. Sinds die tijd zorgen wij ervoor dat bij hoogwater 2/3 van het Rijnwater naar de Waal gaat en 1/3 naar het Pannerdensch Kanaal. Deze vaste waterverdeling is essentieel voor de hoogwaterveiligheid. In 2014 bouwde Rijkswaterstaat in de uiterwaarden bij het Pannerdensch Kanaal een instelbaar regelwerk. Hiermee sturen we actief de waterverdeling tussen de Waal en het Pannerdensch Kanaal bij hoogwater. Het Pannerdensch Kanaal en het splitsingspunt Pannerdensche Kop vormen een cruciale schakel in het Nederlands riviersysteem. Als er iets verandert in de waterverdeling bij de Pannerdensche Kop heeft dat grote gevolgen voor de rest van Nederland van het IJsselmeer tot de Zeeuwse Delta. Bij laagwater is een evenwichtige waterverdeling belangrijk voor landbouw, industrie, drinkwater, scheepvaart en natuur. (Een animatie van regenwolken boven Nederland.) Voor het organiseren van een evenwichtige waterverdeling beschikt Rijkswaterstaat over moderne stuwen in de Nederrijn. De stuw bij Driel zorgt ervoor dat er bij laagwater voldoende water naar het IJsselmeer stroomt het grootste zoetwaterbekken van Nederland. Dankzij de 3 stuwen in de Nederrijn en Lek blijven deze rivieren, en de IJssel ook bij lage waterstanden bevaarbaar voor de scheepvaart. Van nature varieert de stroomsnelheid van het rivierwater. De rivierbodem reageert hierop. Delen van de rivier slijten weg, andere delen verzanden. Rijkswaterstaat meet de bodemligging continu en controleert of de vitale rivierfuncties niet worden bedreigd. Het gaat daarbij om hoogwaterveiligheid, voldoende schoon water vlotte en veilige scheepvaart en natuur. Om ervoor te zorgen dat het rivierwater goed doorstroomt wordt dichte begroeiing in de uiterwaarden verwijderd. Indien nodig verlagen we kribben, graven we uiterwaarden af of nemen we andere maatregelen. Er gelden wettelijke regels voor de bescherming van de vitale rivierfuncties. Alle partijen op en aan het water moeten zich hieraan houden. Rijkswaterstaat ziet hierop toe. Het in stand houden van de juiste waterverdeling bij hoog- en laagwater is al meer dan 2 eeuwen een belangrijke maatschappelijke taak van Rijkswaterstaat. We zorgen hiermee voor een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.)

Nieuws

Onderliggende pagina's