Pannerdensch Kanaal: waterhuishouding en rivierbeheer

Pannerdensch Kanaal: waterhuishouding en rivierbeheer

Waarom

  • Tot eind 18e eeuw bracht het Pannerdensch Kanaal de waterhuishouding in heel Nederland uit balans.
  • Doordat de kanaalmonding breder werd, kwam steeds meer water in het kanaal terecht. Wat de veiligheid van de omgeving ernstig in gevaar bracht.
  • Vanaf die tijd regelt Rijkswaterstaat de waterafvoer bij Pannerden, waar de Rijn zich splitst in de Waal en het Pannerdensch Kanaal: 2/3 van het water stroomt naar de Waal en 1/3 naar het Pannerdensch Kanaal.

Meer over de waterhuishouding en rivierbeheer

Hoe

vaste verdeling van water richting Pannerdensch Kanaal en Waal

2014

we legden een nieuw regelwerk aan, dat bij hoogwater de afvoerverdeling stuurt

Video: Regelwerk Pannerden

Bij het dorp Pannerden splitst de Rijn zich in de Waal en het Pannerdensch Kanaal. Het water stroomt in vaste verhoudingen naar beide aftakkingen. Bekijk in onderstaande video hoe en waarom.

(Een binnenschip op een waterweg.) VOICE-OVER: Zeg Nederland en je zegt water. Nederlanders leven met water en onze economie is er voor een groot deel van afhankelijk. Maar al dat water heeft ook een keerzijde. (Een stad aan een rivier bij hoogwater. Bomen staat tot hun kruin in het water.) Een groot deel van Nederland ligt onder de zeespiegel en grote rivieren als de Rijn en de Maas stromen via ons land naar zee. Dat maakt Nederland kwetsbaar voor overstromingen. Daarbij stijgt de zeespiegel, daalt de bodem en krijgen we steeds vaker te maken met heftige regen en hoge rivierwaterstanden. Bescherming tegen hoogwater is daarom van levensbelang. Samen met andere waterbeheerders, zoals waterschappen, provincies en gemeenten beschermt Rijkswaterstaat ons land tegen overstromingen. Dat doen we door op diverse plaatsen in Nederland het water te reguleren zoals hier, bij het dorp Pannerden in Gelderland, vlak bij de Duitse grens. Hier splitst de Rijn zich in de Waal en het Pannerdensch Kanaal. Het water van de Rijn stroomt hier in een vaste verhouding over de beide aftakkingen. Twee derde stroomt in de Waal, één derde in het Pannerdensch Kanaal. Deze vaste verhouding is belangrijk om te voorkomen dat een van beide rivieren te veel water te verwerken krijgt wat tot overstromingen zou kunnen leiden. In de uiterwaard naast de rivier heeft Rijkswaterstaat een regelwerk gebouwd een betonnen constructie van 175 m lang. Het grootste deel van het jaar staat het regelwerk droog maar bij hoogwater loopt de uiterwaard vol en gaat het water door het regelwerk stromen. (Een animatie van water dat door de openingen van het regelwerk stroomt.) De openingen in het regelwerk kunnen geheel of gedeeltelijk worden afgesloten met betonnen balken. Op die manier kan worden geregeld hoeveel water door kan stromen en hoeveel wordt tegengehouden. Zo zorgt het regelwerk ervoor dat bij hoogwater de vaste waterverdeling tussen de Waal en het Pannerdensch Kanaal in stand blijft. (Water stroomt voorbij.) Goed watermanagement is voor Nederland van levensbelang. Door gebruik te maken van slimme technieken zoals het regelwerk bij Pannerden, zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat miljoenen Nederlanders beter beschermd zijn tegen overstromingen. Nu en in de toekomst. (Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Beeldtekst: Een productie van Rijkswaterstaat, 2014.) AFSLUITENDE MUZIEK

Wanneer

Geschiedenis
Tot eind 18e eeuwHet water in de Nederlandse rivieren is niet goed verdeeld. De monding van het Pannerdensch Kanaal is te breed, waardoor er te veel water in stroomt. Het kanaal is cruciaal voor de verdeling van de waterafvoer in Nederland.
1769Grote dijkdoorbraak bij Huissen.
1771Nederland en Pruisen tekenen een verdrag waarin de nu nog geldende waterafvoerverdeling is afgesproken.
1798Om deze waterverdeling te handhaven wordt Rijkswaterstaat opgericht. Vandaag de dag is de afvoerverdeling nog bijna exact hetzelfde: 2/3 van het Rijnwater stroomt naar de Waal, 1/3 gaat naar het Pannerdensch Kanaal.
2014Aanleg nieuw regelwerk bij Pannerden.

Nieuws

Onderliggende pagina's