Interview

‘Elkaar leren kennen kost tijd, maar levert ook veel op’

Gepubliceerd op: 26 oktober 2023

Het verlagen van het water in het Pannerdensch Kanaal begon al in 1999 met het project Rijnwaardense uiterwaarden. Nu, in 2023, is in totaal 11 cm verlaging behaald, waarvan 5 cm dankzij het huidige project Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal.

Het duurde dus even, maar dan héb je ook wat. Tijd voor een terugblik. We praten met Huub Hector, projectmanager Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal.

‘Het Rijnwaardense uiterwaarden-programma bevatte 3 maatregelen om de extreme hoogwaterstand te verlagen’, legt Hector uit. ‘Een van die maatregelen kwam niet van de grond vanwege problemen met vergunningen en de impact op de scheepvaart. Dus kregen we de vraag of wij deze maatregel konden oppakken.’ 

Als start analyseerden Hector en zijn team de plannen van de maatregel. Het oorspronkelijke plan: 125 kribben tussen de Pannerdensche Kop en de IJsselkop verlagen.

‘We stopten de voor- en nadelen hiervan in een rekenmodel’, vertelt Hector. ‘Onze uitkomst: als we alleen de kribben op enige afstand van de Pannerdensche Kop verlagen, komen we met 35 kribben al een heel eind. Tel daar de verlaging van 5 oevers bij op, en we hebben de 5 cm die we zoeken te pakken.’

Tweefasen-contract

Nu de technische scope van het project duidelijk was, zocht het team van Hector een bijpassend contract. ‘We zijn een van de eerste waterbouwkundige Rijkswaterstaat-projecten met een tweefasen-contract’, aldus Hector. Hiermee koppelen we de ontwerp- en realisatiefase in 1 contract. We verhogen de haalbaarheid omdat we al vroeg de deskundigheid van de markt betrekken.’

Zo’n nieuwe contractvorm helpt het project, maar maakt het ook complexer. Daarom maakte het projectteam gebruik van de ervaringen van het Project Doen. Hector: ‘We kijken met hen nadrukkelijk naar de samenwerking met de markt om onverwachte zaken in de uitvoering te voorkomen.’

Elektrisch materieel

Gevraagd wat Hector positief aan dit project vond, noemt hij onder andere het verdelen van de risico’s tussen de betrokken partijen. ‘Hierover hadden we een transparante discussie en maakten we goede afspraken. Daarnaast roemt Hector de innovatiekansen van dit project. ‘We maakten de ontwikkeling van elektrisch materieel mogelijk om aan de oevers te werken. Best revolutionair.’ 

Er zijn ook verbeterpunten te noemen. ‘Tot een realisatieprijs komen in de planfase was best lastig’, aldus Hector.

‘Dat heeft er ook mee te maken dat het voor ons als Rijkswaterstaat tijd kost om marktmechanismen goed te begrijpen – net zoals de markt ons ook niet altijd begrijpt. Dan moeten er 2 werelden samenkomen en dat vraagt energie. Maar tegelijkertijd levert zo’n proces van elkaar leren kennen ook veel winst op.’