Hinder en maatregelen

Hinder en maatregelen

Rijkswaterstaat werkt momenteel aan de sluiscomplexen bij Heumen en Weurt. De werkzaamheden geven hinder voor zowel de scheepvaart als weggebruikers.

Soms moeten we een sluis of een weg eroverheen (deels) afsluiten. Dit geeft tijdelijk overlast. We beperken de hinder voor het scheepvaartverkeer en omwonenden zo veel mogelijk. Om tot een optimale planning te komen, stemmen we af met (vertegenwoordigers) van belangengroepen, vaarweggebruikers, watergebonden bedrijven en verladers.

De meeste hinder vindt plaats door de werkzaamheden aan de westkolk van sluis Weurt. Deze is daardoor een aantal keer meerdere weken gestremd. De oostkolk blijft tijdens die stremmingen beschikbaar, maar deze beschikbaarheid is erg afhankelijk van de waterstanden. Houd daarom rekening met wachttijden.

Hinder westkolk sluis Weurt

Hieronder geven we een overzicht van de geplande werkzaamheden die stremmingen opleveren voor 2021.

Onderhoud middenhoofd

Van woensdag 28 juli 7.00 uur tot en met zondag 8 augustus 2021 20.00 uur is de westkolk van sluis Weurt volledig gestremd vanwege onderhoud aan het middenhoofd. 

Kanaaldeur naar middenhoofd

Van maandag 23 augustus 7.00 uur tot en met dinsdag 7 september 2021 20.00 uur is de westkolk van sluis Weurt volledig gestremd. We verplaatsen onder meer de kanaaldeur naar het middenhoofd. Daarna is gedurende een aantal weken alleen een deelkolk van 140 m beschikbaar om te schutten.

Middendeur naar kanaalhoofd

Van maandag 27 september 7.00 uur tot en met donderdag 7 oktober 20.00 uur is de westkolk van sluis Weurt volledig gestremd. We plaatsen onder meer de gerenoveerde middendeur terug in het kanaalhoofd. Daarna is weer de volledige kolklengte beschikbaar om te schutten.