Hinder en maatregelen

Hinder en maatregelen

Rijkswaterstaat werkt momenteel aan de sluiscomplexen bij Heumen en Weurt. De werkzaamheden geven hinder voor zowel de scheepvaart als weggebruikers.

Soms moeten we een sluis of een weg eroverheen (deels) afsluiten. Dit geeft tijdelijk overlast. We beperken de hinder voor het scheepvaartverkeer en omwonenden zo veel mogelijk. Om tot een optimale planning te komen, stemmen we af met (vertegenwoordigers) van belangengroepen, vaarweggebruikers, watergebonden bedrijven en verladers.

Tijdens werkzaamheden met stremming bij sluis Weurt, is altijd 1 van de kolken beschikbaar. De beschikbaarheid van de oostkolk is erg afhankelijk van de waterstanden.

Hinder sluis Weurt

In 2022 leveren onder meer de volgende werkzaamheden stremmingen op bij sluis Weurt:

  • uithijsen van de deur uit het middenhoofd van de westkolk
  • onderhoud aan de middendeur van de oostkolk.

Wanneer de planning van deze werkzaamheden bekend is, voegen we deze hier toe.