Hinder en maatregelen

Rijkswaterstaat werkt momenteel aan de sluiscomplexen bij Heumen en Weurt. De werkzaamheden geven hinder voor zowel de scheepvaart als weggebruikers.

Tijdelijke overlast beperkt door afstemming met betrokkenen

Soms moeten we een sluis of een weg eroverheen (deels) afsluiten. Dit geeft tijdelijk overlast. We beperken de hinder voor het scheepvaartverkeer en omwonenden zo veel mogelijk. Om tot een optimale planning te komen, stemmen we af met (vertegenwoordigers) van belangengroepen, vaarweggebruikers, watergebonden bedrijven en verladers.

Vaste onderhoudsdagen per sluis

Op de sluizen Weurt en Heumen voeren we werkzaamheden die voor stremming zorgen zoveel mogelijk uit op vaste onderhoudsdagen:

  • Sluis Heumen: de 2e woensdag van de maand is vaste onderhoudsdag. Schepen kunnen de sluis dan alleen tussen 8.00 en 16.00 uur passeren onder scheepvaartbegeleiding.
  • Sluis Weurt: de 1e woensdag van de maand is vaste onderhoudsdag. De ene maand werken we aan de westkolk; de andere aan de oostkolk. De kolk in onderhoud is dan gestremd van 8.00 tot en met 16.00 uur. De andere kolk blijft in principe beschikbaar.
  • Soms gaat een onderhoudsdagen niet door. Onderhoudsdagen die doorgaan, melden we altijd als stremming op de website van Vaarweginformatie.

Hinder sluis Weurt

Tijdens de werkzaamheden  bij sluis Weurt, is in principe altijd 1 van de kolken beschikbaar. De beschikbaarheid van de oostkolk hangt af van de waterstanden.

In 2022 leveren onder meer de volgende werkzaamheden stremmingen op bij sluis Weurt:

  • Tot en met 22 september 2022: terugvaren middendeur oostkolk

Tot en met 22 september is de oostkolk van sluis Weurt gestremd. We renoveren het middenhoofd en verplaatsen de kanaaldeur naar het middenhoofd. In het kanaalhoofd plaatsen we de gerenoveerde deur vanuit het deurendok.

  • Later najaar 2022: inhijsen middendeur westkolk