Bereikbaarheid

Samen werken aan een bereikbaar Nederland

Om mensen en goederen vlot en veilig hun bestemming te laten bereiken, werkt Rijkswaterstaat dagelijks aan wegen, vaarwegen, bruggentunnels en viaducten. Onze verkeersleiders en (vaar)weginspecteurs leiden met camera’s, verkeerslichten en flexibele snelheidsaanduidingen het verkeer in goede banen. Ook werken we samen met provincies, gemeentes en bedrijven aan een betere spreiding van het verkeer over de dag. En aan een betere verdeling over weg en water. Zo willen we files beperken en de bereikbaarheid vergroten.

De komende decennia werken we vooral aan onderhoud, vervanging en renovatie

Onze infrastructuur is voor een groot deel al flink op leeftijd. En wordt bovendien steeds intensiever belast met méér en zwaarder verkeer. Daarom werken we de komende decennia vooral aan onderhoud, vervanging en renovatie. Waar mogelijk combineren we dit met verduurzaming - hergebruik van asfalt en materialen bijvoorbeeld - of met het beter bestand maken van onze infrastructuur tegen het veranderende klimaat (hitte, droogte, hoosbuien).

Vlot, veilig en duurzaam van A naar B. Daar werken we aan. Dag en nacht.