Planning en aanpak

Sluis Weurt krijgt in 2023 een stevige onderhoudsbeurt. 

Bekijk hier de volledige planning van de onderhoudswerkzaamheden.

Wanneer

Klaar: 3e kwartaal 2023
2023

Renoveren roldeur kanaalzijde sluis Weurt (oostkolk)

Toekomst sluizen Heumen en Weurt

Ondertussen maakt Rijkswaterstaat plannen voor de toekomst van de sluizen. We moeten beslissen of we de sluizen vervangen en/of renoveren. De komende jaren voeren we in ieder geval nog regelmatig werkzaamheden aan de sluizen uit. 

Oostkolk sluis Weurt

De oostkolk van sluis Weurt is bijna 100 jaar oud. De bouw was onderdeel van de aanleg van het Maas-Waalkanaal, nog steeds één van de drukst bevaren waterwegen van Nederland. De oostkolk is relatief lang: 260 m. Vroeger voeren hier namelijk vooral lange sleepcombinaties.

Om de waterstand in zo’n lange sluis te veranderen, is veel water nodig en dus veel tijd. Om tijd- en waterverlies te beperken, werd een middendeur gebouwd, zodat we ook met een halve kolk kunnen schutten. Daarnaast zorgt die derde deur vooral voor extra veiligheid bij hoogwater.

Onderhoud om de levensduur van de sluis te verlengen

Bij de bouw is ooit gekozen voor roldeuren. Die rollen bij het sluiten van de sluiskolk als een trein op wielen over een rail op de bodem de kolk in. En als de deuren weer opengaan, verdwijnen ze in een diepe deurkas.

In de roldeuren zitten zogenoemde ballasttanks. Door de tanks met de juiste hoeveelheid water te vullen, zorgen we ervoor dat de deur net niet gaat drijven. Zo blijft de druk op de wielassen minimaal en rijdt de deur soepel heen en weer over de rails.

Dalende waterstanden zorgen voor extra reparatie

Het water op de Waal staat soms zo laag, dat de deur niet ver genoeg in het water steekt om van zijn drijfvermogen te profiteren. Dit verhoogt de belasting op de assen, waardoor de levensduur sneller afneemt. De deuren kunnen bezwijken als deze situatie te lang duurt. Daarom gaan we de 3 roldeuren repareren.

Reparatie roldeuren op het droge

Het onderhoud aan de roldeuren vindt plaats in het droogdok. op het sluizencomplex. We varen de roldeur in het droogdok, sluiten de deuren en pompen hem leeg. De roldeur komt op 8 stevige poten in een droge werkruimte te staan, waar we er van alle kanten goed bij kunnen om de mechanische onderdelen te repareren.

Oorspronkelijk ontwerp helpt bij reparaties

We lossen lekkages van de ballasttanks op door nieuwe afsluiters te monteren. Voor andere reparaties kijken we naar de oude tekeningen. Die zorgen er bijvoorbeeld voor dat wij kunnen voorkomen dat de Waaldeur bij het sluiten tegen de kolkwand botst.

De beschermende verflaag werken we ook bij. Als de roldeur gerepareerd is, plaatsen we deze terug in de sluis.