Planning en aanpak

Planning en aanpak

De sluizen Heumen en Weurt krijgen een stevige onderhoudsbeurt. Er zijn regelmatig werkzaamheden aan de sluizen.

Bekijk hier de volledige planning van de onderhoudswerkzaamheden.

Wanneer

Klaar: 3e kwartaal 2023
Vanaf 2e kwartaal 2021
  • Herstellen remming- en geleidewerken sluis Weurt in 2 stappen
  • Renoveren hefdeur midden sluis Weurt-West (in 2022)
Vanaf 3e kwartaal 2021

Onderhoudswerkzaamheden schutsluis en keersluis Heumen (loopt door in 2022)

2e/3e kwartaal 2022
  • Renoveren roldeur midden sluis Weurt (oostkolk)
3e kwartaal
  • Vervangen slijtlagen hefbruggen sluis Weurt
3e kwartaal 2023
  • Renoveren roldeur kanaalzijde sluis Weurt (oostkolk)

Toekomst

Ondertussen maakt Rijkswaterstaat plannen voor de toekomst van de sluizen. Dat kan zijn een keuze uit vervangen of renoveren of een combinatie van beiden. De komende jaren zijn er in ieder geval nog regelmatig werkzaamheden aan de sluizen.