Nieuws

Het project dijkversterking waterkering IJmuiden doorloopt verschillende fases, van onderzoek tot realisatie. In 2025 zijn alle werkzaamheden afgerond. Lees hier al het nieuws rondom dit project.