Nieuwsbericht

Bouw constructie voor selectief onttrekken zoutwater bij Zeesluis IJmuiden van start

Gepubliceerd op: 12 oktober 2022 - Laatste update: 31 oktober 2022, 11:39

De bouw van de constructie voor selectieve onttrekking in het Binnenspuikanaal in IJmuiden is gestart. Het gaat om een constructie om toename van verzilting van het Noordzeekanaal door het gebruik van Zeesluis IJmuiden tegen te gaan.

Woensdag 12 oktober 2022 is het startsein gegeven door vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en aannemer Van Hattum en Blankevoort. Eind 2024 moet de zogenoemde zoutdam operationeel zijn.

10.000 ton zout stroomt het Noordzeekanaal in

Bij het schutten van schepen door Zeesluis IJmuiden stroomt er vanwege de omvang van de sluis ongeveer 10.000 ton zout het Noordzeekanaal binnen. Door de inzet van selectieve onttrekking wordt zoutwater weer afgevoerd naar zee via het Spui- en Gemaalcomplex IJmuiden.

Zo worden nadelige gevolgen van een te hoge zoutconcentratie in het Noordzeekanaal voor natuur, land- en tuinbouw en de drinkwatervoorziening in de omgeving voorkomen.

Betonnen wand vormt zoutdam

In het Binnenspuikanaal, voor de spuisluis en het gemaal, komt een betonnen wand. Deze wand vormt de zoutdam, die op een diepte tussen 16 en 23 m beneden NAP een opening krijgt. Hierdoor stroomt zoutwater, dat zich op de bodem bevindt omdat het zwaarder is dan zoetwater, door de opening weer terug naar zee. De dam houdt het zoetere water in de bovenste waterlaag van het Noordzeekanaal tegen.

Uitvoering werkzaamheden Zeesluis IJmuiden

De aannemer Van Hattum en Blankevoort begint met aanleg van kades aan beide zijden van het Binnenspuikanaal, over een lengte van 400 m. Deze kades dienen als damwanden om de bestaande oevers op hun plek te houden, omdat het Binnenspuikanaal ter hoogte van de zoutdam tot 23 m beneden NAP wordt verdiept.

De kades bestaan uit damwanddelen en buispalen, die de grond worden ingetrild. Dit kan gepaard gaan met geluidsoverlast. Geluidswerende maatregelen, zoals een geluidsmantel van absorberende matten, moet de overlast zoveel mogelijk beperken.

Bouw 2 grote pijlers

Tijdens de aanleg van de kades vindt ook de bouw plaats van 2 pijlers van 27 m hoog, op het terrein direct naast het Binnenspuikanaal. Zodra de kanaalbodem verdiept is, plaatst de aannemer hier de 2 voorgebouwde pijlers én een betonnen wand over de hele breedte van het Binnenspuikanaal.

In de zoutdam komen deuren om schepen door te laten voor onderhoud aan onder andere het gemaal. De realisatie van de zoutdam is te volgen via een livestream vanaf het bouwterrein.

Onttrekken zoutwater uit Noordzeekanaal is unieke constructie

Uit onderzoek blijkt dat selectieve onttrekking een goede oplossing biedt om op deze schaal verdere verzilting van het Noordzeekanaal en de regio tegen te gaan. Selectieve onttrekking wordt al op een kleinere schaal toegepast bij het gemaal De Helsdeur in Den Helder.

Gelet op de schaalgrootte en bouwwijze gaat het bij het selectief onttrekken van zoutwater uit het Noordzeekanaal om een unieke constructie.

Aanbodgestuurd schutten

Volgens planning is de constructie eind 2024 klaar en operationeel. Om te voorkomen dat door het gebruik van Zeesluis IJmuiden het zoutgehalte in het Noordzeekanaal te veel oploopt, blijft de Noordersluis tot die tijd in gebruik. Dit maakt het mogelijk om afhankelijk van het aanbod van schepen te schutten via de Noordersluis of via Zeesluis IJmuiden.

Met het aanbodgestuurd schutten wordt er beperkt gebruik gemaakt van de Zeesluis IJmuiden, maar kunnen wel alle schepen het sluizencomplex IJmuiden passeren.