Hinder en maatregelen

Hinder en maatregelen

De werkzaamheden aan de Maasoevers veroorzaken weinig tot beperkte hinder voor omwonenden, sportvissers en scheepvaart. We proberen de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Omwonenden

Het verwijderen van de stenen oeververdediging veroorzaakt nauwelijks hinder voor de omgeving. Het werk vindt direct langs het water plaats, vaak op geruime afstand van bebouwing. Op de plekken waar we de oever flauw afgraven en eventueel geulen aanleggen, kan het werk wat intensiever zijn en langer duren, variƫrend van een paar maanden tot enkele jaren. De aannemer kan een oever of uiterwaard voor de veiligheid tijdelijk afsluiten tijdens de werkzaamheden.

Eventuele geluid-, stof- of andere hinder proberen we zoveel mogelijk te beperken. De afvoer van onder meer stenen en grond vindt hoofdzakelijk plaats over het water, zodat de omgeving er zo min mogelijk last van heeft. Het is mogelijk dat de vrijkomende materialen tijdelijk in hoopjes gesorteerd op de oever blijven liggen, klaar om direct naar een andere werklocatie verscheept te worden als er vraag naar is.

Scheepvaart

De werkzaamheden vinden niet in de vaargeul plaats. Er is dus geen doorvaarthinder voor de scheepvaart.

De afkalving van de oevers kan plaatselijk wel voor hinder zorgen. We nemen maatregelen om dit zoveel mogelijk tegen te gaan. Zo zijn de ontwerpen hierop aangepast. Ook halen we op een aantal plekken meteen een deel van de oevergrond weg om een overmaat aan aanzanding in de eerste periode na aanleg te voorkomen.

Wat de maatregelen betekenen voor de recreatievaart leest u in de flyer Recreatievaart en natuur(vriende)lijke Maasoevers.

Hengelsport

In het algemeen geldt dat op locaties waar nieuwe oevers zijn gerealiseerd de hengelsport van karakter verandert. Als u als sportvisser of visclub problemen ervaart, kunt u contact opnemen met de betreffende afdeling van Sportvisserij Nederland. Zij bespreken de aandachtspunten met Rijkswaterstaat. We informeren tijdig over de werkzaamheden, zodat we hinder tijdens viswedstrijden voorkomen.