Planning

We zorgen op verschillende plekken voor natuurlijkere oevers, beekmondingen en uiterwaarden langs de Maas. Zo verbetert de leefomgeving van inheemse waterplanten, vissen en kleine waterbeestjes en daarmee de ecologische waterkwaliteit.

De uitvoering van deze maatregelen gebeurt in stappen, via verschillende werkpakketten. Dit loopt door tot en met 2027. Hieronder vindt u de planning.

Wanneer

Klaar: eind 2027
2023 - 2027

Planuitwerking en realisatie resterende opgave aan natuurvriendelijke oevers, geulen, uiterwaardverlagingen en beekmondingen langs de Maas. Het zoekgebied loopt van Eijsden in Zuid-Limburg tot aan de A27 over de Bergsche Maas bij Keizersveer. Ingenieursbureau Arcadis onderzoekt namens Rijkswaterstaat welke maatregelen haalbaar zijn en voegt deze samen in verschillende werkpakketten. Rijkswaterstaat zet deze pakketten vervolgens op de markt om te laten uitvoeren door een aannemer. Bekijk de maatregelen via de klikbare kaart op de website Samenwerken aan Riviernatuur

Ook gaan de Maas-waterschappen verder met het ecologisch verbeteren en visoptrekbaar maken van beekmondingen uit het samenwerkingsconvenant met Rijkswaterstaat. Het gaat dan onder meer om de Groote Molenbeek, Huilbeek en het Zuiderafwateringskanaal.

Daarnaast werkt Rijkswaterstaat samen met het hoogwaterveiligheidsproject Meanderende Maas om ook daar verbetering van de ecologische waterkwaliteit te realiseren. Hetzelfde geldt voor de uiterwaardprojecten van Natuurmonumenten bij de dorpen Demen, Dieden en Batenburg, die in datzelfde gebied liggen. Ook zit Rijkswaterstaat aan tafel bij de projecten Lob van Gennep en Baarlo-Hout-Blerick om de KRW-doelen een plek in de bredere gebiedsplannen te geven.

Bekijk alle maatregelen die in beeld zijn bij de Maas op de website Samenwerken aan Riviernatuur.

Deze planning kan nog veranderen.