Planning

We zorgen op verschillende plekken voor natuurlijkere oevers, beekmondingen en uiterwaarden langs de Maas. Zo verbetert de leefomgeving van inheemse waterplanten, vissen en kleine waterbeestjes en daarmee de ecologische waterkwaliteit.

De uitvoering van deze maatregelen gebeurt in stappen, via verschillende werkpakketten. Dit loopt door tot en met 2027. Hieronder vindt u de planning.

Wanneer

Klaar: eind 2027
December 2012

Eerste 36,5 km natuurvriendelijke Maasoevers opgeleverd: 30 locaties tussen Boxmeer en Ammerzoden.

December 2015

27 oevertrajecten met totale lengte van ruim 40 km gereed, plus nevengeul Kleine Weerd Maastricht.

2008 - 2016

20 beekmondingen langs de Maas hersteld via een samenwerkingsconvenant met de waterschappen Limburg en Aa en Maas.

2016 - 2017

De uiterwaardprojecten Hemelrijkse Waard, Blauwe Sluis, Empelse Waard, Henriëttewaard-Crèvecoeur en geul Maasbommel gerealiseerd, evenals nog twee oevertrajecten.

2019 - 2020

Ruim 10 km aan natuurvriendelijke Maasoevers gerealiseerd, verspreid over 15 kleinere trajecten in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. Tevens bij 7 beekmondingen ecologische herstelmaatregelen uitgevoerd en op enkele plekken rivierhout aangebracht.

2022

Uitvoering van een werkpakket door aannemer Martens en Van Oord. Dat bestond uit 10 maatregelen: de oevertrajecten Koningssteen, Reuver-Veerpont, Arcen-1, Oeffelt 3 & 4 en Middelaar, het verbeteren van geul Biesweerd, ecologisch herstellen van de mondingen Asseltse Leijgraaf en Drongelens Kanaal en tot slot het aanleggen van een oevergeul en verbeteren van een bestaande kwelgeul op de locatie Gebrande Kamp.

Beekmondingen: afronding aanleg vispassage Oude Maas/Geleenbeek en herinrichting Tielebeek. Verder zijn in 2022 de mondingen van de Campagnebeek en Tochtsloot opgepakt door waterschap Aa en Maas.

2023 - 2027

Planuitwerking en realisatie resterende opgave aan natuurvriendelijke oevers, geulen, uiterwaardverlagingen en beekmondingen langs de Maas. Het zoekgebied loopt van Eijsden in Zuid-Limburg tot aan de A27 over de Bergsche Maas bij Keizersveer. Ingenieursbureau Arcadis onderzoekt namens Rijkswaterstaat welke maatregelen haalbaar zijn en voegt deze samen in verschillende werkpakketten. Rijkswaterstaat zet deze pakketten vervolgens op de markt om te laten uitvoeren door een aannemer. Bekijk de maatregelen via de klikbare kaart op de website Samenwerken aan Riviernatuur

Daarnaast werkt Rijkswaterstaat samen met het hoogwaterveiligheidsproject Meanderende Maas om ook daar verbetering van de ecologische waterkwaliteit te realiseren. Hetzelfde geldt voor de uiterwaardprojecten van Natuurmonumenten bij de dorpen Demen, Dieden en Batenburg, die in datzelfde gebied liggen. Ook zit Rijkswaterstaat aan tafel bij de projecten Lob van Gennep en Baarlo-Hout-Blerick om de KRW-doelen een plek in de bredere gebiedsplannen te geven.

Bekijk alle maatregelen die in beeld zijn bij de Maas op de website Samenwerken aan Riviernatuur.

Deze planning kan nog veranderen.