Planning

We zorgen op verschillende plekken voor natuurvriendelijke oevers, beekmondingen en uiterwaarden langs de Maas. Ook optimaliseren we de vistrappen langs de stuwen in de Maas. Zo verbetert de leefomgeving van inheemse waterplanten, vissen en kleine waterbeestjes en daarmee de ecologische waterkwaliteit.

De uitvoering van deze maatregelen gebeurt in stappen, via verschillende werkpakketten. Dit loopt door tot en met december 2027. Hieronder vindt u de planning.

Wanneer

Klaar: december 2027
2024 - december 2027

Planuitwerking en realisatie resterende opgave aan natuurvriendelijke oevers, geulen, uiterwaardverlagingen en beekmondingen langs de Maas. Het werkgebied loopt van de Grensmaas in Zuid-Limburg tot en met de Bergsche Maas en Afgedamde Maas. Ingenieursbureau Arcadis onderzoekt namens Rijkswaterstaat welke maatregelen haalbaar zijn, werkt de ontwerpen uit en bereidt de realisatie voor. Op verschillende momenten in dat proces vindt overleg plaats met de direct belanghebbenden.

Rijkswaterstaat legt de (ontwerp)besluiten ter inzage en zet de verschillende werkpakketten op de markt om te laten uitvoeren door een aannemer. Bekijk de actuele stand van zaken van de maatregelen via de klikbare kaart op de website Samenwerken aan Riviernatuur.

Recent is de KRW-opgave van Rijkswaterstaat uitgebreid met de opdracht Visconnectiviteit in de Maas. De planstudie hiervan is gegund aan ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. Lees er meer over in het artikel ‘Meer leven langs de stuw’.

Ook gaan de Maas-waterschappen verder met het ecologisch verbeteren en visoptrekbaar maken van beekmondingen uit een samenwerkingsconvenant met Rijkswaterstaat. Het gaat dan onder meer om de Hemelbeek en het Zuiderafwateringskanaal/gemaal Keizersveer.

Daarnaast werkt Rijkswaterstaat samen met het hoogwaterveiligheidsproject Meanderende Maas om ook daar verbetering van de ecologische waterkwaliteit te realiseren. Hetzelfde geldt voor de uiterwaardprojecten van Natuurmonumenten bij de dorpen Demen, Dieden en Batenburg, die in datzelfde gebied liggen. Ook zitten we aan tafel bij de projecten Lob van Gennep en Baarlo-Hout-Blerick om de KRW-doelen een plek in de bredere gebiedsplannen te geven.

Bekijk alle ecologische herstelmaatregelen die in beeld zijn bij de Maas op de website Samenwerken aan Riviernatuur.

Deze planning kan nog veranderen.