Planning

Planning

We zorgen op verschillende plekken voor natuurlijkere oevers, beekmondingen en uiterwaarden langs de Maas, zodat de leefomgeving van inheemse waterplanten, vissen en kleine waterbeestjes verbetert. Deze werkzaamheden lopen nog door tot en met 2027. Hieronder vindt u de planning.

Wanneer

December 2012 Eerste 36,5 km natuurvriendelijke Maasoevers opgeleverd: 30 locaties tussen Boxmeer en Ammerzoden.
December 2015

27 oevertrajecten met totale lengte van ruim 40 km gereed, plus nevengeul Kleine Weerd Maastricht.

2008 - 2016 20 beekmondingen langs de Maas hersteld via een samenwerkingsconvenant met de waterschappen Limburg en Aa en Maas.
2016 - 2017 De uiterwaardprojecten Hemelrijkse Waard, Blauwe Sluis, Empelse Waard, Henriëttewaard-Crèvecoeur en geul Maasbommel gerealiseerd, evenals nog twee oevertrajecten.
Maart 2019 - mei 2020 Ruim 10 km aan natuurvriendelijke Maasoevers gerealiseerd, verspreid over 15 kleinere trajecten in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. Tevens bij 7 beekmondingen ecologische herstelmaatregelen uitgevoerd en op enkele plekkenrivierhoutaangebracht.
2021

Vergunningenprocedure, aanbesteding en start werkzaamheden van een nieuw pakket aan ecologische herstelmaatregelen, verspreid over meerdere Maasgemeenten. Dit pakket is het 1e dat volgt uit de planuitwerking van ingenieursbureau Arcadis in opdracht van Rijkswaterstaat. Het bestaat uit 10 maatregelen: de oevertrajecten Koningssteen, Reuver-Veerpont, Arcen-1, Oeffelt 3 & 4 en Middelaar, het verbeteren van geul Biesweerd, herstel van de mondingen Asseltse Leijgraaf en Drongelens Kanaal en tot slot het aanleggen van een (kwel)geul en ontstenen van de Maasoever op de locatie Gebrande Kamp.

Verder sluit Rijkswaterstaat aan bij het hoogwaterveiligheidsproject Meanderende Maas om ook daar verbetering van de ecologische waterkwaliteit een plek in de plannen te geven. Hetzelfde geldt voor de uiterwaardprojecten van Natuurmonumenten bij de dorpen Demen en Dieden, die ook in dat gebied liggen.

2021 - 2027 Voorbereiding en uitvoering volgende reeks te herstellen beekmondingen via een samenwerkingsconvenant met waterschap Limburg en waterschap Aa en Maas.
2021 - 2027 Planuitwerking en realisatie resterende opgave aan natuurvriendelijke oevers, geulen, uiterwaardverlagingen en beekmondingen langs de Maas. Het zoekgebied loopt van Eijsden in Zuid-Limburg tot aan de A27 over de Bergsche Maas bij Keizersveer. Ingenieursbureau Arcadis onderzoekt in opdracht van Rijkswaterstaat welke maatregelen haalbaar zijn en bundelt deze in verschillende werkpakketten. Rijkswaterstaat zet deze pakketten vervolgens op de markt om te laten uitvoeren door een aannemer.

Deze planning is onder voorbehoud.