Planning

Planning

Eind 2016 waren volgens planning 20 beekmondingen langs de Maas hersteld. In de periode 2019 - mei 2020 zijn daar nog 7 bijgekomen. Momenteel bereiden we de volgende werkpakketten voor, zodat nog meer beekmondingen weer natuurvriendelijk kunnen worden gemaakt.

Daarbij werken we opnieuw nauw samen met de waterschappen. Ook nemen we beekmondingen mee in andere, bredere contracten voor ecologisch herstel van de Maas. Soms wordt een monding meegenomen als onderdeel van een dijkversterkingsproject.

Wanneer

2006 Ondertekening convenant Rijkswaterstaat en waterschappen voor samenwerking bij herstel beekmondingen Maas.
2008 - 2016 20 beken gereed, gerealiseerd vanuit het convenant: Vlootbeek, Rode Beek, Eckeltse Beek, Dieze, Neerbeek/Tungelroyse beek, Swalm fase 1, Broekhuizermolenbeek, Oude Kanjel, Ayense beek fase 1, Heukelomse beek, Schelkensbeek, Tielebeek fase 1, Rosmalense Aa, Oeffeltsche Raam, Virdsche Graaf, Sint Jansbeek, Vierlingsbeekse Molenbeek,Everlose beeken Springbeek.
Juli 2017 Ondertekening vervolgconvenant 2016 - 2021 Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg en Waterschap Aa en Maas.
Maart 2019 - mei 2020

Herstel 7 beekmondingen als onderdeel van een breder pakket maatregelen bestaande uit 10 km aan natuurvriendelijke Maasoevers, plaatsen rivierhout en ecologische herstelmaatregelen bij de Tasbeek, Aalsbeek, Geldernsch Nierskanaal, Aijense beek fase 2, Rekgraaf, Sluisgraaf en Gasseltse loop.

2019 - 2027

Uitwerking en uitvoering resterende te herstellen beekmondingen. Deels via een convenant met de waterschappen Limburg en Aa en Maas en deels via andere realisatiecontracten.

Deze planning is onder voorbehoud.